Akrylátové riedidlá do farby

Image
HB BODY 740 - Akrylátové riedidlo normal 0,5 L
8,62 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Špeciálne riedidlo k riedeniu materiálov, ktoré obsahujú polyuretánové živice (akrylátové podklady - základy a dvojzložkové akrylátové farby). Nepredlžuje dobu schnutia. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:xylénbenzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcian-butanolbutyl acetátVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.51052H335-H336 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciestH411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P331 Nevyvolávajte zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Akrylátové riedidlá do farby sú neoceniteľnými pomocníkmi pri miešaní farieb. Tieto riedidlá sú navrhnuté špeciálne pre akrylové farby a slúžia na zriedenie farby, čo zlepšuje jej aplikáciu a konzistenciu. Použitie akrylátových riedidiel je veľmi jednoduché a zaručuje výsledky kvality. Akrylátové riedidlá do farby majú mnoho výhod. Zriedená farba je ľahšie aplikovateľná a môže sa ľahšie nanášať na rôzne povrchy. Taktiež je možné dosiahnuť lepšiu konzistenciu farby, čo umožňuje hladké a rovnomerné rozloženie farby. Akrylátové riedidlá tiež pomáhajú predĺžiť dobu schnutia farby, čo je veľmi užitočné pri detailnejšej práci. Existuje veľké množstvo typov akrylátových riedidiel, ktoré sa líšia v zložení a vlastnostiach. Niektoré riedidlá majú pozitívny vplyv na zvýšenie lesku farby, zatiaľ čo iné sa špecializujú na zlepšenie jej priľnavosti na povrch. Na trhu sú tiež dostupné riedidlá s rôznymi stupňami zriedenia, ktoré umožňujú jemné nastavenie konzistencie farby podľa preferencií umelca. Pri používaní akrylátových riedidiel je dôležité dodržiavať pokyny od výrobcu. Každé riedidlo má odporúčané dávkovania na zriedenie farby a taktiež varovanie pred prílišným zriedením, čo môže negatívne ovplyvniť vlastnosti farby. Je tiež vhodné skúšobne mísiť riedidlo s farbou a testovať jej vlastnosti pred jej použitím. Akrylátové riedidlá do farby sú nenahraditeľným nástrojom pre každého umelca alebo remeselníka pracujúceho s akrylovými farbami. Ich použitie zlepšuje vlastnosti farby a poskytuje väčšiu kontrolu nad konzistenciou farby. Práca s akrylátovými farbami je s ich pomocou jednoduchšia a výsledky je možné dosahovať presne podľa predstáv umelca.

Image
Produkty

Populárne produkty

Tanker na vodu 900 mm, antracit
35,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Sprchova hadica 150 cm
5,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Dvierka Quantum D2M/D2E/D2A 90 beige
44,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Skriňa Lux 203 Biely + 1 x Zrkadlo /1 x Biely Lesk
386,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Kvetináč Sandy P antracit DSY150P-S433
1,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Záhradný postrekovač na batériu PM-OA-16
58,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Západka wbr c 260x115x100x4.0
26,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Bench Obliečka na vankúš sivo-biela, 50 x 50 cm
15,49 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nálepky na stenu - Kvetinový ornament
35,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TI - JUNIOR - HR 4140Q rozety PZ, kľučka/kľučka
64,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TD - DREVENÝ PRAH S TESNENÍM - BUK JELŠA 10 cm, 140 cm
40,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Tescoma Wok MASSIVE, pr. 3
57,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
ArtElta Konferenčný stolík ENTSIAN
133,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TARANKO Raweno R-K2 rustikálna komoda toffi
756,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Extol premium Kliešte nitovacie 250mm CrMcV
10,76 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Wolfcraft FZH30 Svorka pérová ergonomická
3,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99