Bezfarebné syntetické laky v spreji

Image
PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu matný 400 ml
12,43 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Syntetický matný lak vhodný ako finálna vrstva na kriedovú farbu Primalex CHALK. Zároveň je možné ju použiť v interiéri aj exteriéri pre lakované aj nelakované povrchy. Lak je trvanlivý, rýchloschnúci a odolný voči poveternosti. Výdatnosť: - 5 m2/LPríprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, dokonale vybrúsený a zbavený prachu.Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné odstrániť.Maximálne vlhkosť dreva by mala byť 12%.Nové povrchy:Musia byť zbavené prachu a očistené.V prípade kovových podkladov odstráňte hrdzu a z dreva odstráňte živice.Do vonkajšieho prostredia najskôr použite prostriedok Primalex fungicídne napúšťadlo.Staré, už natreté povrchy:Dôkladne ich očistite od prachu, mastnoty aj nečistôt.Poškodené alebo popraskané nátery odstráňte, povrch znova prebrúste a očistite.drevené povrchy natreté lakom alebo lazúrou, ktoré sú ešte v dobrom stave očistite a jemne prebrúste brúsnym papierom.AplikáciaSprej pred použitím premiešajte.Aplikujte v 2-3 vrstvách zo vzdialenosti 20-30 cm v tenkých vrstvách s časovým odstupom 5 minút. Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúcu vrstvu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: zmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]Aerosol 1, H222, H229Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.Znenie H-viet:H220 Mimoriadne horľavý plyn.H222, H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí samôže roztrhnúť.H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H226 Horľavá kvapalina a pary.H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Prvky označovaniaVýstražné piktogramyVýstražné slovo: nebezpečenstvoVýstražné upozornenia:Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel.Po manipulácii starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.Odozva:PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.Nebezpečné prísady: acetónDoplňujúce prvky označovania: Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii: Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

Naša kolekcia bezfarebných syntetických lakov v spreji je ideálnym riešením pre dokonalý lesk a ochranu pre vaše projekty. S našimi vysoko kvalitnými bezfarebnými lakmi v spreji môžete jednoducho a rýchlo dokončiť svoje remeselné práce, či už ide o nábytok, dekorácie alebo iné povrchy. Vďaka svojej transparentnej formulácii bezfarebných lakov zabezpečuje naše produkty ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako je vlhkosť, UV žiarenie a škrabance. Sú vhodné pre použitie na rôzne materiály, vrátane dreva, kovu, plastu a podobne. Bezfarebné laky v spreji z našej kolekcie majú rýchlu schnúcu receptúru a zanechajú na povrchu krásny leský finiš. Sú jednoducho aplikovateľné a zabezpečujú rovnomerné pokrytie bez škvŕn alebo šmúh. S našimi bezfarebnými syntetickými lakmi v spreji dosiahnete profesionálne výsledky za dostupnú cenu. Vyberte si z našej širokej škály produktov a pretvorte svoje projekty do dokonalých diel!

Image
Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99