Biele termoizolačné interiérové farby

Image
PREMIO THERMO - Termoizolačná farba na steny biela 3 kg
20,44 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Termoizolačná interiérová farba plnená jemným keramickým plnivom s tepelnoizolačným účinkom, ktoré zabraňuje kondenzácií vodných pár a tým znižuje možnosť vzniku plesní.Má vysokú belosť a výbornú kryciu schopnosť.Je vhodná pre vnútorné nátery omietok, sadrokartónu, drevotrieskových dosiek alebo betónových panelov v obytných, reprezentatívnych a kancelárskych priestorov.Belosť náteru je minimálne 89% BaSO4.Výdatnosť:- 6-10 m2/kgRiedenie:- vodou- 1. vrstva náteru: do 20% vody- 2. vrstva náteru: do 10% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť pevný, suchý, súdržný a očistený od nečistôtNové omietky:Podklad musí byť suchý, čistý a vyzretý minimálne 20-30 dní.Odstráňte prach, nesúdržné častice a mechanické nečistoty.Pred nanášaním farby podklad ošetrite penetračným náterom Penakryl.Staré omietky:Podklad očistite od nečistôt, mastnoty a ošetrite penetračným náterom Penakryl.Staré, zle prídržné nátery odstráňte.AplikáciaNa pripravený podklad nanášajte termoizolačnú farbu.Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Čas schnutia nanesenej vrstvy je 4-6 hodín.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečnáPrvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Obsahuje: 5-chloro-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on.Môže vyvolať alergickú reakciu.Kategória: A/a Náterové látky interiérové matné (lesk 25@60°) VRHraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lMaximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 12 g/lObsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,008 kg/kg výrobkuObsah celkového organického uhlíka TOC: 0,003 kg/kg výrobkuHustota prípravku: min.1,55 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min.55 %Iná nebezpečnosťNeuvedená.
JUBOLIN THERMO - Termoizolačná stierka na steny biela 5 L
31,58 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Termoizolačná interiérová stierka na jemné vyrovnanie stenových a stropných povrchov.Obsahuje drobné duté guľôčky, ktorými sa po celej hrúbke zaschnutého filmu vytvorí tepelná zábrana, ktorý poskytuje na dotyk teplejší a príjemnejší povrch.V kombinácií s vnútornou tepelnoizolačnou farbou Jupol Thermo sa tepelnoizolačný účinok ešte zvyšuje.Okrem toho sa znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru.V prípade, ak aj napriek tomu príde ku kondenzácií, voda na povrchu rýchlejšie vyschne ako pri klasických maliarskych náteroch.Tým sa znižuje možnosť vzniku plesní na stenách.Má dobrú prídržnosť na vápenné, vápennocementové aj cementové jemné omietky a sadrokartónové dosky.Môže sa použiť aj na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, neomietnutého pórobetónového muriva, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.Výdatnosť:- 1 kg/m2 (pri hrúbke vrstvy 1 mm)Riedenie:- pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, mastnoty a iných nečistôt.Prach a iné neprídržné nečistoty povysávajte alebo pozametajte.Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vo vode rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami.Pred nanesením vyrovnávacej hmoty povinne dezinfikujte miesta, ktoré sú napadnuté plesňami.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 7 až 10 dní na každý cm hrúbky.Nové= betónové povrchy je potrebné nechať schnúť minimálne 1 mesiac.Pred nanesením termoizolačnej stierky je potrebné povrch ošetriť základným náterom.Použite vodou zriedenú Akril Emulziu (s vodou v pomere 1:1).S aplikáciou stierky je možné začať najskôr po 6 hodinách.AplikáciaHmotu pred nanesením dobre premiešajte.Aplikujte v dvoch vrstvách nerezovým oceľovým hladidlom, ktorým nanesenú vrstvu zahladíte.Záverečnú vrstvu jemne prebrúste brúsnym papierom č. 80 až 120.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade spredpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HELIOS SPEKTRA Termo Top - tepelno izolačná farba na steny biela 5 l
72,23 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Tepelno-izolačná farba na vnútorné steny.Obsahuje duté výplne, ktoré vytvárajú tepelnú bariéru, vďaka ktorej je povrch teplejší a jemnejší na dotyk.Reguluje vlhkosť v izbe, preventívne pôsobí proti vzniku plesní a pomáha znížiť vznik kondenzácie vodnej pary na povrchu. Odporúčame použiť v kombinácií so Spektra Termo tmelom. Spotreba: - cca 8-10 m2/L v jednom nátere Čistenie náradia: - ihneď po použití vodou Príprava podkladu Povrch musí byť vyčistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt. Je potrebné odstrániť akékoľvek častice starého náteru, ktoré už nie sú súdržné. Vyplňte veľké medzery a oblasti poškodeného povrchu s vhodnými materiálmi. Potom naimpregnujte povrch so Spektra akrylovou impregnáciou. Pred natieraním musí byť povrch čistý a suchý. Aplikujte Spektra Sanitol na steny, ktoré boli poškodené plesňou alebo riasami. Keď steny uschnú, odstráňte pleseň mechanicky. Prekryte nikotín, decht, úniky vody a iné škvrny so Spektra antinikotínovou farbou, ktorá sa používa ako finálny náter. Vyčistite miesta bez trhlín, zdravé povrchy natreté hladkými, lesklými alebo polo-lesklými farbami a obrúste ich brúsnym papierom č. 150. Aby sa dosiahla efektívna tepelná izolácia, odporúča sa aplikovať tepelnú izolačnú zložku Spektra Termo vnútorným tmel s hrúbkou do 4 mm v dvoch vrstvách na steny a stropy pred použitím vrchného náteru. Tento systém vytvára skvelú tepelnú bariéru na studené steny, ktoré sú orientované na sever, vonkajšie stenové kúty a všetky miesta, na ktorých dochádza k úniku tepla cez steny. Táto vyrovnávacia zložka je veľmi ľahká a preto na stenách a stropoch nevytvára ťažký nános. Na záver aplikujte dve vrstvy Spektra Termo Top. Aplikácia Povrch je suchý a pripravený na ďalší náter po 4-6 hodinách. Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním. Nové nenatreté povrchy - sádrokartónové dosky, vápennocementové omietky, betónové a iné neporézne povrchy: - 1x Spektra akryová/hĺbková impregnácia + 2x Spektra Termo tmel + 2x Spektra Termo Top Vymaľované s disperznými farbami: - 1 x Spektra akylová impregnácia + 2x Spektra Termo tmel + 2x Spektra Termo Top Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať. Čas schnutia závisí od vonkajších podmienok. 
AUSTIS ETERNAL IN THERMO - Termoizolačná farba biela 4 kg
36,94 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Termoizolačná farba určená pre zvýšenie povrchovej teploty stien, ktoré vplyvom kondenzácie vlhnú. Náter je paropriepustný, umývateľný s vysokou krycou schopnosťou. Vhodná je pre náter jadrových, minerálnych i akrylátových omietok, betónových panelov a pod. Výdatnosť: - 0,2 - 0,3 kg/m2Riedenie: - pripravená na použitie (v prípade potreby lepšieho natierania je možné riedenie max. 3% vody)Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý, súdržný a zbavený nečistôt.V prípade nerovností odporúčame použiť vhodný tmel na steny. Podklady napadnuté plesňami ošetrite prípravkom Eternal odstraňovačom plesne. Silne savé podklady odporúčame penetrovať prípravkom Eternal Univerzálna penetrácia.Aplikácia Farbu nanášajte maliarskou štetkou, širokým štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. Farbu je vhodné neriediť - avšak v prípade lepšie aplikácie je možné nariedenie vodou do max. 3% pitnej vody. Po pridaní vody je však nutné počítať s navýšením počtom vrstiev pre aplikáciu.Zaschnutý penetračný náter je možné premaľovať vnútorným maliarskym náterom napr. Eternal IN steril, Eternal IN silver alebo Eternal IN plus. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte vodou. 

Biela termoizolačná interiérová farba je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú nielen zmeniť vzhľad svojho interiéru, ale zároveň aj zvýšiť jeho energetickú účinnosť. Tieto farby sú navrhnuté s ohľadom na izolačné vlastnosti, čo znamená, že vám pomôžu udržať konštantnú teplotu vo vašom dome a tým znížiť náklady na vykurovanie. Okrem toho majú aj vynikajúcu kryciu schopnosť a sú ľahko aplikovateľné. Vďaka nim môžete ľahko vytvoriť moderný a elegantný interiér, ktorý bude zároveň energeticky efektívny. Na našom webe nájdete široký výber bielych termoizolačných interiérových farieb, medzi ktorými si určite vyberiete tú pravú pre váš domov. S našimi farbami získate nielen krásny interiér, ale aj úsporu energií a peniaze. Investujte do svojho domova správne a zvoľte bielu termoizolačnú interiérovú farbu.

Image
Produkty

Populárne produkty

TECTANE - Čistič palubných dosiek 400 ml
6,30 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
WC set Tube, strieborná
6,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Široká Komoda Novena
299,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Luster Orbita 1625 CZA LW1
36,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Pohovka Kair 3 Amore 19/prírodné
429,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Plyšový leopard sediaci 30 cm ECO-FRIENDLY
12,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Dve nástenné lampy Efsun čierne
83,73 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MILWAUKEE Vrták SDS-Plus MX4 22 × 200 × 250
36,64 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Zľava 11%
5-dielny obraz farebná špirála
85,44 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MP - ROZETA - HR rozety WC
15,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Extol Hadica záhradná 25m, 1"" vnútorný priemer 25mm
43,49 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kreslo SILVA Eltap Velvetmat 24 - ružová
240,70 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
OSMO Terasový olej 007 Teak bezfarebný (bez UV ochrany),5ml
2,10 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
NABBI Gonul okrúhly záhradný altánok 360x360 cm béžová
332,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Helios Spektra Premium V06-2,1L
11,03 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile