Hydroizolačné pásy a tkaniny

Image
HYDROSOL - Vnútorný rohový prvok 1 ks
7,49 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Hydrosol vnútorný rohový prvok je elastické tesnenie pre vystuženie elastickej vodotesnej hmoty napr. Hydrosol Express 1K alebo Hydrosol Elastic.Tesnenie je vyrobené z NBR gumy, obojstranne potiahnuté polyesterovou plsťou s nízkym obsahom textilu.Vyznačuje sa vysokou pružnosťou, odolnosťou proti alkáliám a tepelnou stabilitou. Má aj výborné vlastnosti obnovy a kompatibility so silikónom, polymérovými disperziami a termo reakčnými živicami. PoužitieNa povrchy v rohoch a kútoch najskôr naneste vrstvu tesniacej hmoty.Prvok potom položte na čerstvú tesniacu hmotu, vtlačíte a vhodne zahladíte.Keď zaschne, tak tesniaci prvok prekryjete po celom povrchu druhou vrstvou tesniacej hmoty.
HYDROSOL - Samolepiaca tesniaca páska 100 100mm x 10
51,84 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Samolepiaca tesniaca páska je trvalo elastická butylová páska potiahnutá plsťou, ktorá je veľmi lepivá a odolná proti roztrhnutiu.Je určená na vystuženie vodotesných hmôt napr. Hydrosol Elastic alebo Hydrosol Express 1K na horizontálnych a vertikálnych rohov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.Umožňuje výborné kombinovanie s polymérovými disperziami, minerálnymi flexibilnými tesniacimi tekutými zmesami a reakčnými živicami. PoužitieSamolepiacu tesniacu pásku odrežte na požadovanú dĺžku. Odstráňte polovicu dĺžky silikónovej pásky, potom tesniacu pásku rovnomerne nalepte na povrch.Línia ohybu musí presahovať cez okraj kúta resp. rohu.Nalepenú pásku potom zahlaďte rukou alebo hladidlom, aby sa dosiahla maximálna prídržnosť.To isté vykonajte s druhou polovicou pásky. Tesniaca páska musí byť nalepená správne pri prvom pokuse, pretože oprava polohy pásky je možná len čiastočne a závisí od podkladu.
HYDROSOL - Tesniaca páska 120 120mm x 50m
121,54 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
HYDROSOL Tesniaca páska 120 je trvalo elastické tesnenie pre vystuženie vodotesných hmôt na vertikálnych a horizontálnych vnútorných - vonkajších povrchoch rohov. Je vyrobená z NBR gumy, obojstranne potiahnutá polyesterovou plsťou, s nízkym obsahom textilu.Vyznačuje sa vysokou pružnosťou, dobrou odolnosťou proti alkáliám, tepelnou stabilitou, vlastnosťami obnovy a kompatibility so silikónom a lepidlami a nátermi, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá.Vlastnosti: - výnimočná elasticita - vynikajúca alkalická a teplotná stabilita -výborná prídržnosť Návod na použitieNa horizontálne a vertikálne povrchy kútov nanesiete vrstvu tesniacej hmoty, ktoré slúžia ako lepiaci podklad, potom HYDROSOL Tesniacu pásku 120 odrežete na želanú dĺžku a vtlačíme ju do čerstvej vrstvy tesniacej hmoty. Z rovným nerezovým hladidlom zahladíte prípadné nerovnosti.Keď je prvá vrstva suchá, systematicky nanášate ďalšie vrstvy súbežne s hydroizoláciou celého povrchu a zabezpečíte, aby manžeta bola celá prekrytá vrstvou tesniacej hmoty. Na styku dvoch pások alebo styku s rohovým prvkom musíte dodržať presah 5 cm.
AUSTIS FORTE - Pružný tesniaci pás 120 mm /10 bm
38,75 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Pružný tesniaci pás určený do hydroizolačných systémov k trvalému pružnému utesneniu dilatačných škár, kútov a prechodov medzi konštrukčnými celkami a materiálom. Je pružný, dokonale tesný pre vodu a vodnú paru.Je možné ho použiť v spojení s hmotami - Fortisol, Fortisol 1K, Fortisol UNI, Sanakryl Top. Má vysoký difúzny odpor pre radón, vysokú prieťažnosť, odoláva alkalickému prostrediu, soliam a zriedeným kyselinám. Použitie Pružný tesniaci pás sa ukladá do vrstvy čerstvej hydroizolačnej hmoty, následne sa vrstvou hydroizolačnej hmoty pás prevrství. Pás musí celou plochou doliehať na podklad. Nesmie v kútoch vytvárať dutiny v tvare fabiónu napr. v kútoch. 
AUSTIS FORTE - Pružný tesniaci pás 120 mm / 50 bm
193,73 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Pružný tesniaci pás určený do hydroizolačných systémov k trvalému pružnému utesneniu dilatačných škár, kútov a prechodov medzi konštrukčnými celkami a materiálom. Je pružný, dokonale tesný pre vodu a vodnú paru.Je možné ho použiť v spojení s hmotami - Fortisol, Fortisol 1K, Fortisol UNI, Sanakryl Top. Má vysoký difúzny odpor pre radón, vysokú prieťažnosť, odoláva alkalickému prostrediu, soliam a zriedeným kyselinám. Použitie Pružný tesniaci pás sa ukladá do vrstvy čerstvej hydroizolačnej hmoty, následne sa vrstvou hydroizolačnej hmoty pás prevrství. Pás musí celou plochou doliehať na podklad. Nesmie v kútoch vytvárať dutiny v tvare fabiónu napr. v kútoch. 
AUSTIS FORTE - Tesniaci pás PROFI 120 mm /10 bm
39,69 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
PROFI tesniaci pás je určený do hydroizolačných systémov k trvalému pružnému utesneniu dilatačných škár, kútov a prechodov medzi materiálom a podkladom.Pás z elastoméru je ošetrený obojstranne tenkou vrstvou plsti z polymérových vlákien.Pre vodu a vodnú paru je pás dokonale tesný, je pružný, odoláva alkalickému prostrediu, soliam a zriedeným kyselinám. Je možné ho použiť v kombinácií s Fortisol, Fortisol 1K, Fortisol UNI a Sanakryl Top.Použitie PROFI tesniaci pás sa ukladá do vrstvy čerstvej hydroizolačnej hmoty, ktorá je v mieste dilatačnej škáry a v blízkom okolí prerušená, tj. v tomto mieste na podklade len leží. Ďalšou vrstvou hydroizolačnej hmoty sa tesniaci pás prevrství. Pás musí celou plochou doliehať na podklad a nesmie vytvárať dutiny v tvare fabiónu. 
AUSTIS FORTE - Tesniaci pás PROFI 120 mm / 50 bm
198,45 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
PROFI tesniaci pás je určený do hydroizolačných systémov k trvalému pružnému utesneniu dilatačných škár, kútov a prechodov medzi materiálom a podkladom.Pás z elastoméru je ošetrený obojstranne tenkou vrstvou plsti z polymérových vlákien.Pre vodu a vodnú paru je pás dokonale tesný, je pružný, odoláva alkalickému prostrediu, soliam a zriedeným kyselinám. Je možné ho použiť v kombinácií s Fortisol, Fortisol 1K, Fortisol UNI a Sanakryl Top.Použitie PROFI tesniaci pás sa ukladá do vrstvy čerstvej hydroizolačnej hmoty, ktorá je v mieste dilatačnej škáry a v blízkom okolí prerušená, tj. v tomto mieste na podklade len leží. Ďalšou vrstvou hydroizolačnej hmoty sa tesniaci pás prevrství. Pás musí celou plochou doliehať na podklad a nesmie vytvárať dutiny v tvare fabiónu. 
AUSTIS FORTE - Butyl tesniaci pás 100 mm / 20 bm
67,95 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Pás je určený do hydroizolačných systémov na utesnenie škár a prechodov medzi materiálom a podkladom.Je vytvorený z plsti polypropylénových vlákien ošetrený jednostranne vrstvou butylkaučukového lepidla prekrytého ľahko oddeliteľnou ochrannou vrstvou. Dlhodobo odoláva vode a je dokonale vodotesný s vysokou rozťažnosťou.Neodoláva ropným produktom a organickým rozpúšťadlám. Nie je vhodný na lepenie spojov s mechanickým namáhaním. Je možné ho použiť v kombinácií s Fortisol, Fortisol UNI, Fortisol 1K alebo Sanakryl Top. Použitie Pás sa po odstránení ochrannej fólie ukladá lepivou stranou na vrstvu čerstvej alebo zatuhnutej hydroizolačnej hmoty. Pri ukladaní sa nenapína. Položený pás je potrebné silou starostlivo v celej ploche pritlačiť k podkladu. Ďalšou vrstvou hydroizolačnej hmoty sa tesniaci pás prevrství. 
ALFEMA PP100G - Geotextília 1x10 m šedá
31,00 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Netkaná geotextília vyrobená technológiou vpichovania vysoko kvalitného 100% polypropylénu s následnou tepelnou úpravou (zažehlením/kalandráciou). Je to polymérový alebo prírodný, netkaný materiál vysokej pevnosti o sile 100 g/m2.Vlastnosti:- separácia: zabraňuje miešanie konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia- filtrácia: zabraňuje migrácii jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody so zeminou, udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate a zabraňuje prelínanie častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení ktoré vyvoláva dopravou- zachováva priepustnosť podložím geotextílie pod jazierkovej fólie - ako spevňujúca vrstvaNetkané geotextílie sú dlhodobo odolné voči plesniam a väčšine známych baktérií, dobre znášajú alkalické a kyslé prostredie, taktiež odolávajú obvyklým rozpúšťadlám:Odolnosť voči oxidácii: ENV ISO 13438Odolnosť voči chemikáliám: EN 14030Odolnosť voči mikroorganizmom: EN 12225. Proces výroby je prísne monitorovaný a kvalita je neustále kontrolovaná a riadená systémom manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2000.Použitie:- základové konštrukcie stavieb- izolácia a odvodnenie stavieb- strešné konštrukcie plochých striech- rekonštrukcie ciest, železníc, mostov a tunelov- stavby parkovísk, priemyselných a letiskových plôch- zemné konštrukcie, hrádze, násypy, depónie a nádržeV pozemnom staviteľstve a ich úlohou je separovať, stabilizovať, filtrovať, spevňovať, chrániť a okrem iného aj tvoriť drenážnu vrstvu.
ALFEMA PP100G - Geotextília 1x25 m šedá
57,00 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Netkaná geotextília vyrobená technológiou vpichovania vysoko kvalitného 100% polypropylénu s následnou tepelnou úpravou (zažehlením/kalandráciou). Je to polymérový alebo prírodný, netkaný materiál vysokej pevnosti o sile 100 g/m2.Vlastnosti:- separácia: zabraňuje miešanie konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia- filtrácia: zabraňuje migrácii jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody so zeminou, udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate a zabraňuje prelínanie častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení ktoré vyvoláva dopravou- zachováva priepustnosť podložím geotextílie pod jazierkovej fólie - ako spevňujúca vrstvaNetkané geotextílie sú dlhodobo odolné voči plesniam a väčšine známych baktérií, dobre znášajú alkalické a kyslé prostredie, taktiež odolávajú obvyklým rozpúšťadlám:Odolnosť voči oxidácii: ENV ISO 13438Odolnosť voči chemikáliám: EN 14030Odolnosť voči mikroorganizmom: EN 12225. Proces výroby je prísne monitorovaný a kvalita je neustále kontrolovaná a riadená systémom manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2000.Použitie:- základové konštrukcie stavieb- izolácia a odvodnenie stavieb- strešné konštrukcie plochých striech- rekonštrukcie ciest, železníc, mostov a tunelov- stavby parkovísk, priemyselných a letiskových plôch- zemné konštrukcie, hrádze, násypy, depónie a nádržeV pozemnom staviteľstve a ich úlohou je separovať, stabilizovať, filtrovať, spevňovať, chrániť a okrem iného aj tvoriť drenážnu vrstvu.
JUBIZOL - Sklotextilná mriežka 11m2 (160g)
20,91 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Sklotextilná plastifikovaná mriežka, ktorá je odolná alkáliám a vyhovuje požiadavkám ETAG 004.Pre vyššie teploty alebo väčšie mechanické zaťaženie je vhodné aj dvojité armovanie.Pri normálnych podmienkach postačuje armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
JUBIZOL - Sklotextilná mriežka 55 m2 (160g)
104,54 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Sklotextilná plastifikovaná mriežka, ktorá je odolná alkáliám a vyhovuje požiadavkám ETAG 004.Pre vyššie teploty alebo väčšie mechanické zaťaženie je vhodné aj dvojité armovanie.Pri normálnych podmienkach postačuje armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
JUBIZOL - Sklotextilná mriežka 55 m2 (145g)
91,87 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Sklotextilná plastifikovaná mriežka, ktorá je odolná alkáliám a vyhovuje požiadavkám ETAG 004.Pre vyššie teploty alebo väčšie mechanické zaťaženie je vhodné aj dvojité armovanie.Pri normálnych podmienkach postačuje armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
ALFEMA - Geotextília 0,1m x 25m šedá
24,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Netkaná geotextília vyrobená technológiou vpichovania vysoko kvalitného 100% polypropylénu s následnou tepelnou úpravou (zažehlením/kalandráciou).Je to polymérový alebo prírodný, netkaný materiál vysokej pevnosti o sile 100 g/m2.Vlastnosti:- separácia: zabraňuje miešanie konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia- filtrácia: zabraňuje migrácii jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody so zeminou, udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate a zabraňuje prelínanie častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení ktoré vyvoláva dopravou- zachováva priepustnosť podložím geotextílie pod jazierkovej fólie - ako spevňujúca vrstvaNetkané geotextílie sú dlhodobo odolné voči plesniam a väčšine známych baktérií, dobre znášajú alkalické a kyslé prostredie, taktiež odolávajú obvyklým rozpúšťadlám:Odolnosť voči oxidácii: ENV ISO 13438Odolnosť voči chemikáliám: EN 14030Odolnosť voči mikroorganizmom: EN 12225.Proces výroby je prísne monitorovaný a kvalita je neustále kontrolovaná a riadená systémom manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2000.Použitie:- základové konštrukcie stavieb- izolácia a odvodnenie stavieb- strešné konštrukcie plochých striech- rekonštrukcie ciest, železníc, mostov a tunelov- stavby parkovísk, priemyselných a letiskových plôch- zemné konštrukcie, hrádze, násypy, depónie a nádržeV pozemnom staviteľstve a ich úlohou je separovať, stabilizovať, filtrovať, spevňovať, chrániť a okrem iného aj tvoriť drenážnu vrstvu.

Na našom webe sa ponášame kvalitnými hydroizolačnými pásy a tkaninami, ktoré sú nevyhnutným riešením pre správnu ochranu vašej stavby pred vlhkosťou a vodou. Ponúkame široký výber produktov, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a zabezpečia dlhotrvajúcu ochranu pre vaše stavby a objekty. Naša ponuka hydroizolačných pásov a tkanín je rôznorodá a zahŕňa rôzne materiály a vlastnosti. Môžete si vybrať medzi rôznymi hydroizolačnými pásmi, ako sú asfaltové pásy, PVC pásy, EPDM pásy a mnoho ďalších. Tieto pásy sú vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči praskaniu, UV žiareniu a chemikáliám, čo zaisťuje ich dlhodobú trvanlivosť a vysokú účinnosť v izolácii pred vodou. Okrem pásov máme tiež vo svojej ponuke hydroizolačné tkaniny, ktoré sú tiež dôležitou súčasťou hydroizolačného systému. Tieto tkaniny sú navrhnuté tak, aby poskytovali extra ochranu pred vodou a vlhkosťou. Sú vodopriepustné a zároveň zabraňujú prenikaniu vody do konštrukcie. Naša hydroizolačná tkanina je vyrobená z kvalitných materiálov, ktoré sú odolné voči opotrebeniu a zničeniu. Naše hydroizolačné pásy a tkaniny sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane hydroizolácie strech, pivničných priestorov, terás, balkónov a mnoho ďalších miest, kde je potrebná spoľahlivá ochrana pred vodou. Okrem toho, že poskytujeme kvalitné výrobky, sme tiež pripravení poskytnúť vám odborné poradenstvo a pomoc pri výbere najvhodnejšej hydroizolačnej pásky alebo tkaniny pre vaše konkrétne potreby. Naše hydroizolačné pásy a tkaniny predstavujú spoľahlivé riešenie pre ochranu vašej stavby pred vlhkosťou a vodou. S našimi kvalitnými výrobkami budete mať istotu, že vaša stavba bude chránená dlhodobo a spoľahlivo. Vyberte si z našej širokej ponuky a zabezpečte si kvalitné hydroizolačné riešenia pre vaše projekty.

Image
Produkty

Populárne produkty

Obliečka Odin 43x43 biela Merkury Home
4,99 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
MILWAUKEE Kruhová píla SHOCKWAVE 25 mm
22,25 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Paraván White Dandelion Dekorhome 135x172 cm (3-dielny)
152,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Pluh osypovací pre AL-KO MH 770 (113973)
25,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Obraz na stenu Degenerated Scar in the Distance / Dan Johannson
13,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
4Home Bavlnené obliečky Caress
15,99 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Zľava 4%
Domáca vodáreň s ponorným čerpadlom SKM 150 / 80L
460,91 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Vianočný trpaslík Winky červená, 17 x 59 cm
11,99 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Komoda Houseland EROS 145 cm dub safírový/bílá
198,63 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
CHEMOLAK U 2066 pololesklá RAL3000,0.8L
15,33 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile