Impregnácie na betón

Image
FANO S 1862 - Spevňujúce napúšťadlo 4 L bezfarebný
34,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Rozpúšťadlové, hĺbkové spevňujúce napúšťadlo, ktoré je určené k penetrácií savých podkladov - betónu, pórobetónu, eternitu, vápenných, vápenno cementových, vápenno-pieskových omietok v exteriéri.Preniká do hĺbky, znižuje nasiakavosť a zvyšuje povrchovú pevnosť drobivej omietky.Výdatnosť:- 8-10 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuBetónový podklad musí byť suchý, čistý a vyzretý minimálne 6 mesiacov.Omietky musia byť vyzreté minimálne 4 mesiace a pórobetón 12 mesiacov.Povrch pred náterom očistite od prachu a iných nečistôt.AplikáciaNapúšťadlo pred použitím premiešajte a aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Časový interval medi nátermi je cca 2 hodiny.Vrchný náter je možné aplikovať na pripravený podklad po cca 4-6 hodinách.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 2Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, toluénIná nebezpečnosťNie je známa.
DEN BRAVEN - Impregnácia na zámkovú dlažbu a betón 5 l transparentná
27,57 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Vodou riediteľný roztok vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu savých podkladov - podhľadové a betónové plotové prvky, zámkové dlažby, okrasné betóny, pálené strešné krytiny. Zabraňuje tvorbe machov, je vodoodpudivý, zabezpečuje vysokú ochranu proti klimatickým vplyvom a zanecháva pôvodný vzhľad. Spotreba:- cca 1-5 m2/L v závislosti od savosti podkladu Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez špiny, prachu a iných nečistôt. Konštrukčné poruchy je potrebné opraviť. Opravy z mált a betónov je potrebné nechať vyzrieť cca 28 dní. Výkvety húb a plesní odstráňte likvidátorom plesní, opláchnite vodou a dva dni nechajte preschnúť. Aplikácia Nariedený roztok sa aplikuje striekaním bežným ostrekovačom, natieraním štetkou alebo máčaním v jednej vrstve tak, aby došlo k jeho úplnému vsiaknutiu. Počas valčekovania postupujte technikou zhora dole, na vodorovných plochách je potrebné impregnáciu rozotrieť. Aplikovaný roztok nesmie stekať po stenách - hrozí vznik máp. Počas aplikácie striekaním dodržujte kratšiu vzdialenosť krížovou technikou. Prípravok zasychá do troch hodín pri teplote 20°C. Počas aplikácie náterom sa používa neriedený alebo sa môže riediť až 1:9, pri striekaní sa riedi pitnou vodou v pomere 1:4, počas aplikácie máčaním v pomere 1:4 až 1:9. Čistenie náradia Náradie je potrebné umyť vodou. Postriekané plochy je potrebné vyčistiť kým sú ešte vlhké.
DEN BRAVEN - Impregnácia na murivo a prírodný kameň 5 l transparentná
27,57 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Vodouriediteľný roztok vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov savých podkladov. Vhodný na zámkové dlažby, okrasné betóny, betónové plotové prvky, pálených strešných krytín, pohľadové betóny a iné. Vytvára vysokú ochranu proti klimatickým vplyvom, zabraňuje tvorbe machu a má vysokú dlhotrvajúcu účinnosť. Je bez rozpúšťadiel vhodný do interiéru i exteriéru. Spotreba: - cca do 10 m2/L podľa savosti podkladu Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt, či oleja. Konštrukčné poruchy je potrebné opraviť. Opravy z mált a betónov je potrebné nechať vyzrieť cca 28 dní. Výkvety húb a plesní odstráňte likvidátorom plesní, opláchnite vodou a 2 dni nechajte preschnúť. Aplikácia Nariedený roztok sa aplikuje striekaním bežným postrekovačom, natieraním štetkou alebo máčaním - strešné krytiny na silikátové povrchy v jednej vrstve tak, aby došlo k jeho úplnému vsiaknutiu. Počas valčekovania impregnácie postupujte technikou zhora dole, na vodorovných plochách je potrebné impregnáciu rozotrieť. Aplikovaný roztok nesmie stekať po stenách nakoľko môžu vzniknúť mapy. Počas aplikácie striekaním dodržujte kratšiu vzdialenosť krížovou technikou. Prípravok zasychá do 3 hodín pri teplote 20°C. Počas aplikácie náterom sa používa riedený až 1:9, pre malo savé podklady alebo striekaní sa riedi pitnou vodou v pomere 1:4 až 1:9. Počas impregnácie - hydrofobizácie máčaním je doba máčania v rozsahu 0,5 - 5 minút. Najväčší hydrofóbny efekt sa prejaví až po niekoľkých dňoch. Vždy dôkladne nanášajte iba po jednej vrstve. Čistenie náradia Materiál po použití umyte vodou. Postriekané plochy je potrebné vyčistiť pokiaľ sú ešte vlhké. 

Impregnácie na betón sú neoddeliteľnou súčasťou dlhovekosti a estetickej údržby betónových konštrukcií. Táto podkategória impregnácií sa zameriava na riešenie konkrétnych problémov spojených s betónom a ponúka efektívne riešenia na ochranu a zlepšenie jeho vlastností. Na našom webe nájdete širokú ponuku impregnácií na betón, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie a podmienky. Sme odborníci v oblasti ochrany betónu a ponúkame vám len overené a kvalitné riešenia od renomovaných výrobcov. Impregnácie na betón, ktoré nájdete v našej ponuke, majú viacero výhod. V prvom rade poskytujú odolnosť voči chemikáliám a agresívnym látkam, ktoré môžu poškodzovať betónové povrchy. Taktiež zabraňujú prieniku vody a iných tekutín do betónu, čím predchádzajú vzniku škvŕn a povlakov. Impregnácie pomáhajú aj voľnejšiemu prúdeniu vzduchu cez betón, čo znižuje riziko vzniku plesní a hniloby. Naša ponuka zahŕňa rôzne typy impregnácií vrátane hydrofóbnych, oleofóbnych a penetrácií. Hydrofóbne impregnácie zabraňujú prieniku vody, zatiaľ čo oleofóbne impregnácie bránia vstrekovaniu olejov a mastnoty do povrchu. Penetrácie sú určené na hĺbkové prenikanie a zvýšenie pevnosti betónu. Pre našich zákazníkov ponúkame nielen výber správnej impregnácie, ale aj odborné poradenstvo a pomoc pri výbere a aplikácii. Naši odborníci sú pripravení odpovedať na vaše otázky a pomôcť vám sústrediť sa na vaše konkrétne potreby. V prípade záujmu o impregnáciu na betón si môžete vybrať z našej širokej ponuky v našom online obchode. Zaručujeme vám rýchle dodanie a kvalitnú obsluhu. Vaše betónové plochy si zaslúžia kvalitnú ochranu a dlhotrvajúcu krásu, preto neváhajte a zvoľte naše impregnácie na betón.

Image
Produkty

Populárne produkty

Tanker na vodu 900 mm, antracit
35,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Sprchova hadica 150 cm
5,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Dvierka Quantum D2M/D2E/D2A 90 beige
44,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Skriňa Lux 203 Biely + 1 x Zrkadlo /1 x Biely Lesk
386,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Kvetináč Sandy P antracit DSY150P-S433
1,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Záhradný postrekovač na batériu PM-OA-16
58,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Západka wbr c 260x115x100x4.0
26,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Bench Obliečka na vankúš sivo-biela, 50 x 50 cm
15,49 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nálepky na stenu - Kvetinový ornament
35,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TI - JUNIOR - HR 4140Q rozety PZ, kľučka/kľučka
64,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TD - DREVENÝ PRAH S TESNENÍM - BUK JELŠA 10 cm, 140 cm
40,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Tescoma Wok MASSIVE, pr. 3
57,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
ArtElta Konferenčný stolík ENTSIAN
133,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TARANKO Raweno R-K2 rustikálna komoda toffi
756,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Extol premium Kliešte nitovacie 250mm CrMcV
10,76 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Wolfcraft FZH30 Svorka pérová ergonomická
3,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99