Lepidlá na tapety

Image
METYLAN DIRECT - Lepidlo na tapety pre valčekovanie 200 g
11,51 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Lepidlo so syntetickou živicou a prísadou pre valčekovanie. Vhodné je pre tapetovanie všetkých netkaných textilných tapiet - s hladkou i hrubou rubovou stranou. Má vysokú odolnosť proti vlhkosti, ľahko sa pripravuje a nesteká pri nanášaní priamo na stenu.Lepidlo je po 3-5 minútach pripravené na použitie v homogénnej konzistencií.Je odolné voči vysokej teplote, vápnu a cementu.Príprava podkladuPodklad musí byť hladký, čistý a suchý.Zároveň musí vykazovať rovnomernú nasiakavosť, nosnosť a farebnú jednotnosť.steny dôkladne očistite a odstráňte prach.Staré tapety odstráňte pomocou Metylan odstraňovača tapiet.Podklady, napr. sadrokartónové dosky alebo staré omietky, ktoré vykazujú farebné rozdiely, odporúčame predbežne ošetriť pigmentovaným základným náterom (hlavne pri priesvitných netkaných textilných tapetách so svetlým podkladom).Príprava lepidla Obsah balenia vmiešajte do studenej vody podľa pomerovej tabuľky.Po 3-5 minútach premiešajte ešte raz.Metylan je tak pripravený na použitie.TapetovanieTapetovanie valčekom: Rozmiešané lepidlo sa roztieracím valčekom rovnomerne nanáša priamo na stenu. Netkaná textilná tapeta sa do nanesenej vrstvy lepidla priloží bez čakania na stenu.Tapetovacie zariadenie:Tapetovacie zariadenie je potrebné nastaviť v závislosti od požadovanej hrúbky nánosu lepidla. Rolku upnite, vložte pás tapety, prevlečte, odstrihnite a priložte na tapetu bez čakania na natretý podklad. Kvalitné netkané textilné tapety sa po prilepení Metylanom Direct, na vyššie opísané podklady, dajú opäť po zaschnutí odstrániť (stiahnuť za sucha).Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď očistite studenou vodou.Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťZabráňte tvorbe a usadzovaniu prachu - nebezpečenstvo explózie prachu.Nebezpečenstvo pošmyknutia v kombinácii s vodou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
METYLAN NORMAL - Lepidlo na papierové tapety 125 g
7,05 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Lepidlo na tapetovanie všetkých papierových tapiet s vysokou lepivosťou a vysokou odolnosťou proti vlhkosti. Má odolnosť voči kolísaniu teploty, proti vápnu aj cementu s dobrým zmočením zadnej strany tapety.Lepidlo sa ľahko mieša i nanáša.Príprava podkladuPodklad musí byť hladký, čistý, suchý, nasiakavý a nosný.Steny dôkladne vyčistite.Pôvodné tapety odstráňte Metylan odstraňovačom tapiet.Veľmi nasiakavé podklady predbežne natrite lepidlom Metylan Špeciál.Príprava lepidlaObsah balenia vmiešajte do studenej vody podľa pomeru.Po 2-3 minútach premiešajte ešte raz.Po cca 20 minútach riadne pretrepte.Metylan je tak pripravený na použitie.TapetovanieTapety rovnomerne natrite lepidlom, zložte a nechajte zmäkčiť.Následne tapetujte.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite studenou vodou.Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.
METYLAN ŠPECIÁL - Lepidlo na tapety so syntetickou živicou 200 g
8,63 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Lepidlo na tapety pre použitie na ťažké papierové, vinylové, vzorované tapety a na tapety so štruktúrou alebo tapety z prírodného materiálu. Má vysokú lepivosť, vysokú pevnosť za mokra a odoláva voči kolísaniu teplôt, proti vápnu a cementu.Jednoducho sa mieša a nanáša.Lepidlo je zároveň pripravené k použitiu behom 3 minút.Príprava podkladuSteny dôkladne očistite od prípadnej špiny a iných nečistôt.Podklady, ktoré sú silno savé natrite dopredu špeciálnym rýchlo rozpustným lepidlom z Metylanu (roztok 1:40).Príprava lepidlaCelý obsah vysypte za stáleho miešania do studenej vody a chvíľu miešajte.Behom miešania držte balenie tesne nad vodou.Po 3 minútach ešte raz poriadne premiešajte.Metylan je takto pripravený na použitie.TapetovanieTapety a drevovláknitý povrch: Rovnomerne potrieť lepidlom, zložiť a nechať zmäknúť. Ihneď potom tapetovať.Tapety so štruktúrou: Tapety rovnomerne potrieť lepidlom, raz preložiť k stredu a rozbaliť. Po dobe potrebnej k zmäkčeniu (cca10 minút), nalepiť na škáru a pomocou valčeka alebo stierky na tapetovanie vyhladiť tak, aby sa vytlačili vzduchové bubliny.Ostatné: Prekrývajúce sa švy (zadná strana papiera na prednej strane vinylu), napr. v rohoch, na komínoch (krboch) a vnútorných plochách klenby okien, prilepiť špárovým a opravným lepidlom Metylan na opravy.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou studenej vody.Zbytky lepidla na prednej strane ihneď opatrne umyte pomocou hubky, popr. zotrite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
ADHESIVE 380 WETROOM - Lepidlo na tapety do vlhkého prostredia 0,75 L
13,26 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Transparentné lepidlo pre lepenie tapiet, filcov zo sklovitého vlákna a štruktúrovaných tapiet v interiéri.Vhodné je pre použitie do vlhkých priestorov ako sú kuchyne, kúpeľne či toalety.Výdatnosť:- 5 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.Trhliny a nerovnosti vyplňte a opravte vhodným tmelom.Nečistoty, špinu a mastnotu očistite pomocou prípravku Fluren 37.Lesklé povrchy zmatnite prebrúsením.AplikáciaLepidlo sa pred aplikáciou neriedi - je pripravené na použitie.Aplikujte ho štetcom alebo valčekom.Hrúbku nanesené lepidla prispôsobte podkladu a tapete.Pred nalepením tapety na stenu nechajte lepidlo krátko zaschnúť.Rozdiel v hrúbke vrstvy alebo nerovnomerná štruktúra môžu viesť k nerovnomernému povrchu.Nedostatočné množstvo lepidlo môže spôsobiť tvorbu bublín a slabú priľnavosť.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické riziká.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.
ADHESIVE 380 WETROOM - Lepidlo na tapety do vlhkého prostredia 5 L
58,09 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Transparentné lepidlo pre lepenie tapiet, filcov zo sklovitého vlákna a štruktúrovaných tapiet v interiéri.Vhodné je pre použitie do vlhkých priestorov ako sú kuchyne, kúpeľne či toalety.Výdatnosť:- 5 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.Trhliny a nerovnosti vyplňte a opravte vhodným tmelom.Nečistoty, špinu a mastnotu očistite pomocou prípravku Fluren 37.Lesklé povrchy zmatnite prebrúsením.AplikáciaLepidlo sa pred aplikáciou neriedi - je pripravené na použitie.Aplikujte ho štetcom alebo valčekom.Hrúbku nanesené lepidla prispôsobte podkladu a tapete.Pred nalepením tapety na stenu nechajte lepidlo krátko zaschnúť.Rozdiel v hrúbke vrstvy alebo nerovnomerná štruktúra môžu viesť k nerovnomernému povrchu.Nedostatočné množstvo lepidlo môže spôsobiť tvorbu bublín a slabú priľnavosť.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické riziká.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

V našej ponuke Lepidiel na tapety nájdete široký výber dizajnov a vzorov pre vaše interiéry. V podkategórii Lepidlá na tapety sa zameriavame najmä na trendy tapety, ktoré dodajú vášmu domovu štýlový a moderný vzhľad. Ponúkame tapety rôznych farieb, vzorov a materiálov, ktoré zapadnú do akéhokoľvek priestoru - či už chcete interiér oživiť farebnými a veselými vzormi alebo uprednostňujete elegantné a neutrálne farby. Naša ponuka obsahuje tapety od renomovaných značiek, ktoré zaručujú kvalitu a trvanlivosť. Obnovte svoj domov s našimi tapetami a vytvorte si svoj vlastný štýl a atmosféru.Vyberte si tapety, ktoré budú dokonalým doplnkom vášho interiéru!

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

TECTANE - Čistič palubných dosiek 400 ml
6,30 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
WC set Tube, strieborná
6,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Široká Komoda Novena
299,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Luster Orbita 1625 CZA LW1
36,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Pohovka Kair 3 Amore 19/prírodné
429,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Plyšový leopard sediaci 30 cm ECO-FRIENDLY
12,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Dve nástenné lampy Efsun čierne
83,73 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MILWAUKEE Vrták SDS-Plus MX4 22 × 200 × 250
36,64 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Zľava 11%
5-dielny obraz farebná špirála
85,44 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MP - ROZETA - HR rozety WC
15,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Extol Hadica záhradná 25m, 1"" vnútorný priemer 25mm
43,49 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kreslo SILVA Eltap Velvetmat 24 - ružová
240,70 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
OSMO Terasový olej 007 Teak bezfarebný (bez UV ochrany),5ml
2,10 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
NABBI Gonul okrúhly záhradný altánok 360x360 cm béžová
332,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Helios Spektra Premium V06-2,1L
11,03 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile