Maliarske techniky

Image
Primalex Plastik - interiérová reliéfna farba biela 7,5 kg
37,31 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Primalex PLASTIK. CHARAKTERISTIKA: Oteruvzdorný vnútorný náter na reliéfnu maľbu. Je plnený prírodným celulózovým vláknom, ktoré umožňuje vytvoriť reliéfnu vrstvu bez praskania. Podľa pomeru riedenia vytvorí buď hladký povrch (predovšetkým pre základnú vrstvu), alebo bez pridania vody plastický reliéf s výškou 2 až 3 mm.Samotná štruktúra je priamo závislá od použitého typu aplikačného náradia. Neuzaviera priechod vodným parám.POUŽITIE: Omietky a sadrokartónové dosky vo vnútorných priestoroch. DOPORUČENÉ POUŽITIE PRIMALEX: Obytné priestory, reprezentatívne priestory, kancelárie, predajné priestory, detské izby. VÝDATNOSŤ: Pri dvoch náteroch 1,5 – 2 m2/kg. Výdatnosť závisí od typu podkladu. BALENIE: Plastové obaly 7,5 kg, 15 kg. APLIKÁCIA: striekanie, valček
JUB DECOR MARMORIN - dekoračný tmel na steny biela 1 kg
18,72 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Dekoratívny akrylátový tmel určený na náročnejšie úpravy interiérových stien.Hladká úprava povrchu, čiastočná priesvitnosť a typická štruktúra nanesenej vrstvy, kde sú zvýraznené pravidelné alebo nepravidelné ťahy špachtľou poskytujú upraveným plochám zaujímavý nádych alebo podobu určitej textúry.Dekoračný náter Marmorine Shine zvýrazní lesk a zároveň vodoodpudivosť stenových povrchov, ktoré sa následne ľahšie udržiavajú a čistia.Výdatnosť:- technika nanášania - spatolato: - 300 g/m2 pre prvú vrstvu + 100 až 200 g/m2 pre každú nasledovnú vrstvu- vrchný náter Marmorine Shine: 50 ml/m2 pre jednu vrstvu- hrubovrstvá technika nanášania:- viac ako 500 g/m2 (v závislosti od hrúbky a techniky nanášania)- vrchný náter Marmorine Shine: 50 ml/m2 pre jednu vrstvuRiedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, mastnoty alebo iného znečistenia.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Betónové podklady je potrebné nechať schnúť minimálne jeden mesiac.Z už premaľovaných povrchov odstráňte nepriľnavé nátery.Povinný je základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akryl Emulziu pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer alebo Vezakril Primer.S nanášaním Decor Marmorin je možné začať 6-12 hodín po nanesení základného náteru.Pre nanášanie spatolato technikou je potrebné podklad zahladiť Jubolinom P50 Extra Fine, ktorý naneste na suchý základný náter v dvoch vrstvách.Každú vrstvu zvlášť prebrúste brúsnym papierom, tak aby povrch zostal celkom hladký.Zahladený podklad potom spevníte náterom s nezriedenou Akril emulziou.S nanášaním Decor Marmorin je možné začať najskôr po 12 hodinách.Príprava na nanášanieDecor Marmorin je zmes, ktorá je pripravená na aplikáciou.Je možné ho aj svojpomocne dotónovať pomocou Dipi Color alebo Dipi koncentrát do 2% - podľa aplikačnej techniky je možné aj malé riedenie vodou.Zároveň po pridaní pigmentovaných prípravkov sa znižuje lesk upravených povrchov, riedenie zase zvyšuje zmrašťovanie nanesenej hmoty s čím súvisí zvýšená pravdepodobnosť vzniku trhlín.AplikáciaSpatolato technika:Najčastejšia technika na nanášanie je spatolato technika, pri ktorej prvú vrstvu dekoračného tmelu nanesiete nerezovou oceľovou špachtľou alebo nerezovým oceľovým hladidlom.Hmotu nanášajte krížom-krážom, tak aby bola na upravovanej ploche dosiahnutá rovnomerná alebo viac menej reliéfnu štruktúru.Reliéfnu štruktúru dosiahnete dodatočnou úpravou čerstvej hmoty pomocou špachtle.Prebytočnú hmotu zvyčajne špachtľou odstránime.Na základnú vrstvu rovnakou alebo podobnou technikou naneste ešte aspoň dve vrstvy, pričom ich môžete kombinovať aj s hmotami v rôznych farebných odtieňoch.Každú nasledujúcu vrstvu naneste až keď je prechádzajúca vrstva suchá (cca po 24 hodinách).Poslednú vrstvu nikdy nebrúste, ale po jej zaschnutí ju preleštite pomocou nerezovej oceľovej špachtle.Iba po takomto preleštení zostanú viac alebo menej viditeľné ťahy náradia, ktorým bola hmota nanášaná.Povrch získa zaujímavý nerovnomerný intenzívny lesk.Preleštený povrch následne ochráňte ochranným voskom Decor Marmorin Shine.Hrubovrstvá technika:druhá najčastejšia aplikácia je hrubovrstvá technika kedy sa na podklad pomocou nerezovej oceľovej špachtle alebo rôznymi maliarskymi valčekmi aplikuje dekoračný tmel v dvoch alebo viacerých vrstvách.Hrúbka nanesenej vrstvy je zvyčajne 2 až 3 mm, môže byť aj väčšia.vrstvy väčších hrúbok pri schnutí obyčajne intenzívne popraskajú, čím môžeme získať dodatočný dekoračný efekt.Zaschnutý Decor Marmorine potom ručne alebo strojne najskôr na hrubo, potom jemne zbrúsme tak, aby sme odstránili približne 1 až 2 mm vrstvy naneseného náteru.Takto upravený povrch následne preleštite a ochráňte ochranným voskom Decor Marmorine Shine.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, metylizotiazolinón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý,metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUB DECOR MARMORIN - dekoračný tmel na steny biela 8 kg
80,64 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Dekoratívny akrylátový tmel určený na náročnejšie úpravy interiérových stien.Hladká úprava povrchu, čiastočná priesvitnosť a typická štruktúra nanesenej vrstvy, kde sú zvýraznené pravidelné alebo nepravidelné ťahy špachtľou poskytujú upraveným plochám zaujímavý nádych alebo podobu určitej textúry.Dekoračný náter Marmorine Shine zvýrazní lesk a zároveň vodoodpudivosť stenových povrchov, ktoré sa následne ľahšie udržiavajú a čistia.Výdatnosť:- technika nanášania - spatolato: - 300 g/m2 pre prvú vrstvu + 100 až 200 g/m2 pre každú nasledovnú vrstvu- vrchný náter Marmorine Shine: 50 ml/m2 pre jednu vrstvu- hrubovrstvá technika nanášania:- viac ako 500 g/m2 (v závislosti od hrúbky a techniky nanášania)- vrchný náter Marmorine Shine: 50 ml/m2 pre jednu vrstvuRiedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, mastnoty alebo iného znečistenia.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Betónové podklady je potrebné nechať schnúť minimálne jeden mesiac.Z už premaľovaných povrchov odstráňte nepriľnavé nátery.Povinný je základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akryl Emulziu pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer alebo Vezakril Primer.S nanášaním Decor Marmorin je možné začať 6-12 hodín po nanesení základného náteru.Pre nanášanie spatolato technikou je potrebné podklad zahladiť Jubolinom P50 Extra Fine, ktorý naneste na suchý základný náter v dvoch vrstvách.Každú vrstvu zvlášť prebrúste brúsnym papierom, tak aby povrch zostal celkom hladký.Zahladený podklad potom spevníte náterom s nezriedenou Akril emulziou.S nanášaním Decor Marmorin je možné začať najskôr po 12 hodinách.Príprava na nanášanieDecor Marmorin je zmes, ktorá je pripravená na aplikáciou.Je možné ho aj svojpomocne dotónovať pomocou Dipi Color alebo Dipi koncentrát do 2% - podľa aplikačnej techniky je možné aj malé riedenie vodou.Zároveň po pridaní pigmentovaných prípravkov sa znižuje lesk upravených povrchov, riedenie zase zvyšuje zmrašťovanie nanesenej hmoty s čím súvisí zvýšená pravdepodobnosť vzniku trhlín.AplikáciaSpatolato technika:Najčastejšia technika na nanášanie je spatolato technika, pri ktorej prvú vrstvu dekoračného tmelu nanesiete nerezovou oceľovou špachtľou alebo nerezovým oceľovým hladidlom.Hmotu nanášajte krížom-krážom, tak aby bola na upravovanej ploche dosiahnutá rovnomerná alebo viac menej reliéfnu štruktúru.Reliéfnu štruktúru dosiahnete dodatočnou úpravou čerstvej hmoty pomocou špachtle.Prebytočnú hmotu zvyčajne špachtľou odstránime.Na základnú vrstvu rovnakou alebo podobnou technikou naneste ešte aspoň dve vrstvy, pričom ich môžete kombinovať aj s hmotami v rôznych farebných odtieňoch.Každú nasledujúcu vrstvu naneste až keď je prechádzajúca vrstva suchá (cca po 24 hodinách).Poslednú vrstvu nikdy nebrúste, ale po jej zaschnutí ju preleštite pomocou nerezovej oceľovej špachtle.Iba po takomto preleštení zostanú viac alebo menej viditeľné ťahy náradia, ktorým bola hmota nanášaná.Povrch získa zaujímavý nerovnomerný intenzívny lesk.Preleštený povrch následne ochráňte ochranným voskom Decor Marmorin Shine.Hrubovrstvá technika:druhá najčastejšia aplikácia je hrubovrstvá technika kedy sa na podklad pomocou nerezovej oceľovej špachtle alebo rôznymi maliarskymi valčekmi aplikuje dekoračný tmel v dvoch alebo viacerých vrstvách.Hrúbka nanesenej vrstvy je zvyčajne 2 až 3 mm, môže byť aj väčšia.vrstvy väčších hrúbok pri schnutí obyčajne intenzívne popraskajú, čím môžeme získať dodatočný dekoračný efekt.Zaschnutý Decor Marmorine potom ručne alebo strojne najskôr na hrubo, potom jemne zbrúsme tak, aby sme odstránili približne 1 až 2 mm vrstvy naneseného náteru.Takto upravený povrch následne preleštite a ochráňte ochranným voskom Decor Marmorine Shine.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, metylizotiazolinón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý,metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
CAMELEO NATUR - Hlinená stierka 1124D 8 kg
166,20 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Hlinená stierka je jednovrstvová dekoratívna omietka vyrobená na báze prírodnej hliny.Je ideálna pre vytváranie prírodných stenových povrchov pre vytvorenie štýlového a modreného interiéru.Svojim prirodzeným vzhľadom vytvára teplý a mäkký dojem.Hlinená stierka zároveň obsahuje bylinky, ktoré zvýrazňujú jej jedinečný vzhľad.Záverečná fixácia je možná včelím voskom a ľanovým olejom, čo podčiarkne prírodný systém celej aplikácie.Hlinená stierka je veľmi jednoduchá na aplikáciu a spôsob aplikácie je závislý od požadovaného efektu - je možné vytvoriť efekt travertínu, betónu, debnenia, dreva alebo marockého štuku.napriek unikátnemu efektu nevytvára dojem hrubej vrstvy, takže je možné ju použiť na takmer akýkoľvek povrch.Výdatnosť:- 1 m2/kgPraktická účinnosť:- účinnosť závisí od mnohých faktorov (ako je napr. pórovitosť podkladu, drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie)Riedenie:- vodouPríprava podkladuPred aplikáciou hlinenej stierky musí byť povrch dostatočne pripravený.Nové omietky a betónové podklady by mali byť vyzreté najmenej 30 dní a vlhkosť podkladu by nemala byť viac ako 4%.Podklady vystužené sieťovinou zo sklených vlákien by mali tvrdnúť minimálne 3 dni.Sadrové nátery nechajte dôkladne vyschnúť.Pri aplikácií na sadrokartónové dosky vyplňte spoje dosiek a nechajte riadne vyschnúť.Na ktoromkoľvek podklade nezabudnite vyrovnať nerovnosti a praskliny.Následne po dôkladnej príprave podkladu aplikujte základný náter Cameprimer P100.V prípade aplikácie hlinenej stierky na už predtým maľované povrchy je potrebné z podkladu odstrániť prach, mastné škvrny, zvyšky lepidla a pod.Celoplošne zdrsnite povrch brúsnym papierom zrnitosti 120-150.Nerovnosti podkladu uhlaďte a podklad napenetrujte pomocou Craft Clay Primer PC300.AplikáciaPo dôkladnej príprave a ošetrení podkladu základným náterom je možné prejsť k príprave hlinenej stierky a aplikácií.Obsah balenia pridajte do primeraného množstva vody (30% vody na 1 kg).Všetko dôkladne mechanicky premiešajte.Pripravenú hmotu nechajte asi 15 minút pôsobiť a potom hmotu bezprostredne pred použitím opäť premiešajte.V prípade pigmentácie hmoty je potrebné pigment rozotrieť v zámesovej vode, následne pridať obsah balenia a všetko mechanicky premiešať.Pripravenú hmotu nechajte asi 15 minút pôsobiť a potom hmotu bezprostredne pred použitím opäť premiešajte.Schnutie Stierka je suchá na dotyk po cca 12 hodinách od aplikácie.Kalenie je možné 7 dní po aplikácií.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď očistite teplou mydlovou vodou.
MARCOPOLO SAGREDO - Dekoratívna farba so supermatným efektom M731 , 1 L
85,22 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Dekoratívna farba vytvárajúca charakteristický dvojtónový vzhľad povrchu s pieskovým efektom.Po uschnutí je špecifická exkluzívnym efektom, ktorý podčiarkuje dokonalosť, eleganciu a jemnosť.Dekoratívna farba je rýchloschnúca a v závislosti od použitej techniky vytvoríte rôzne dekoratívne efekty.Dekoratívna farba SAGREDO je použiteľná v interiéri:- nové a staré omietky- betónové povrchy- sadrokartónové povrchyNepoužívajte na čerstvé podklady.Výdatnosť:- 4-6 m2/L pre dva nátery pri aplikácií hladidlom- 5-7 m2/L pri dvoch náteroch pri aplikácií štetkouRiedenie:- pripravená na použitie (aplikácia hladidlom)- do 20% vodou (aplikácia štetkou)Príprava podkladuPred aplikáciou dekoratívnej farby musí byť povrch dostatočne a správne pripravený.Presvedčte sa, že je podklad dobre vysušený a vyzretý.V prítomnosti plesne na povrchu stien je potrebné tieto miesta potrebné ošetriť vhodnými prípravkami.Zvetrané a staré odlupujúce sa nátery odstráňte kefovaním alebo umývaním.Zároveň odstráňte aj tie vrstvy náterov, ktoré sú vyduté.Na povrchu stien sa nesmie nachádzať špina, prach, smog alebo iné znečistenie, ktoré by negatívne vplývalo na nový náter.Praskliny, preliačiny alebo trhliny opravte vhodným tmelom na steny a po zaschnutí povrch vyrovnajte.Na očistený povrch aplikujte dve vrstvy základného náteru Decorfond, ktorý zriedite s vodou do 30-35%.Základný náter aplikujte štetcom alebo valčekom.AplikáciaPo dostatočnom zaschnutí základného náteru je možné aplikovať dekoratívnu farbu SAGREDO.Aplikácia hladidlom:Na podklad aplikujte hladidlom prvú vrstvu a nechajte zaschnúť.Po zaschnutí aplikujte druhú vrstvu pomocou hladidla a pri aplikovaní vytvárajte rotácie v protiľahlých smeroch, čím dôjde k vytvoreniu efektu.Aplikácia štetkou:Na pripravený podklad aplikujte farbu štetkou nerovnomerným spôsobom pre dosiahnutie tieňovaného efektu.Po vyschnutí aplikujte štetkou ďalšiu vrstvi nerovnomerným spôsobom pohybmi v protiľahlých smeroch pre dosiahnutie mäkkého vzhľadu povrchu.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.
MARCOPOLO SAGREDO - Dekoratívna farba so supermatným efektom M734 , 1 L
85,22 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Dekoratívna farba vytvárajúca charakteristický dvojtónový vzhľad povrchu s pieskovým efektom.Po uschnutí je špecifická exkluzívnym efektom, ktorý podčiarkuje dokonalosť, eleganciu a jemnosť.Dekoratívna farba je rýchloschnúca a v závislosti od použitej techniky vytvoríte rôzne dekoratívne efekty.Dekoratívna farba SAGREDO je použiteľná v interiéri:- nové a staré omietky- betónové povrchy- sadrokartónové povrchyNepoužívajte na čerstvé podklady.Výdatnosť:- 4-6 m2/L pre dva nátery pri aplikácií hladidlom- 5-7 m2/L pri dvoch náteroch pri aplikácií štetkouRiedenie:- pripravená na použitie (aplikácia hladidlom)- do 20% vodou (aplikácia štetkou)Príprava podkladuPred aplikáciou dekoratívnej farby musí byť povrch dostatočne a správne pripravený.Presvedčte sa, že je podklad dobre vysušený a vyzretý.V prítomnosti plesne na povrchu stien je potrebné tieto miesta potrebné ošetriť vhodnými prípravkami.Zvetrané a staré odlupujúce sa nátery odstráňte kefovaním alebo umývaním.Zároveň odstráňte aj tie vrstvy náterov, ktoré sú vyduté.Na povrchu stien sa nesmie nachádzať špina, prach, smog alebo iné znečistenie, ktoré by negatívne vplývalo na nový náter.Praskliny, preliačiny alebo trhliny opravte vhodným tmelom na steny a po zaschnutí povrch vyrovnajte.Na očistený povrch aplikujte dve vrstvy základného náteru Decorfond, ktorý zriedite s vodou do 30-35%.Základný náter aplikujte štetcom alebo valčekom.AplikáciaPo dostatočnom zaschnutí základného náteru je možné aplikovať dekoratívnu farbu SAGREDO.Aplikácia hladidlom:Na podklad aplikujte hladidlom prvú vrstvu a nechajte zaschnúť.Po zaschnutí aplikujte druhú vrstvu pomocou hladidla a pri aplikovaní vytvárajte rotácie v protiľahlých smeroch, čím dôjde k vytvoreniu efektu.Aplikácia štetkou:Na pripravený podklad aplikujte farbu štetkou nerovnomerným spôsobom pre dosiahnutie tieňovaného efektu.Po vyschnutí aplikujte štetkou ďalšiu vrstvi nerovnomerným spôsobom pohybmi v protiľahlých smeroch pre dosiahnutie mäkkého vzhľadu povrchu.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.
MARCOPOLO SAGREDO - Dekoratívna farba so supermatným efektom M769 , 1 L
85,22 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Dekoratívna farba vytvárajúca charakteristický dvojtónový vzhľad povrchu s pieskovým efektom.Po uschnutí je špecifická exkluzívnym efektom, ktorý podčiarkuje dokonalosť, eleganciu a jemnosť.Dekoratívna farba je rýchloschnúca a v závislosti od použitej techniky vytvoríte rôzne dekoratívne efekty.Dekoratívna farba SAGREDO je použiteľná v interiéri:- nové a staré omietky- betónové povrchy- sadrokartónové povrchyNepoužívajte na čerstvé podklady.Výdatnosť:- 4-6 m2/L pre dva nátery pri aplikácií hladidlom- 5-7 m2/L pri dvoch náteroch pri aplikácií štetkouRiedenie:- pripravená na použitie (aplikácia hladidlom)- do 20% vodou (aplikácia štetkou)Príprava podkladuPred aplikáciou dekoratívnej farby musí byť povrch dostatočne a správne pripravený.Presvedčte sa, že je podklad dobre vysušený a vyzretý.V prítomnosti plesne na povrchu stien je potrebné tieto miesta potrebné ošetriť vhodnými prípravkami.Zvetrané a staré odlupujúce sa nátery odstráňte kefovaním alebo umývaním.Zároveň odstráňte aj tie vrstvy náterov, ktoré sú vyduté.Na povrchu stien sa nesmie nachádzať špina, prach, smog alebo iné znečistenie, ktoré by negatívne vplývalo na nový náter.Praskliny, preliačiny alebo trhliny opravte vhodným tmelom na steny a po zaschnutí povrch vyrovnajte.Na očistený povrch aplikujte dve vrstvy základného náteru Decorfond, ktorý zriedite s vodou do 30-35%.Základný náter aplikujte štetcom alebo valčekom.AplikáciaPo dostatočnom zaschnutí základného náteru je možné aplikovať dekoratívnu farbu SAGREDO.Aplikácia hladidlom:Na podklad aplikujte hladidlom prvú vrstvu a nechajte zaschnúť.Po zaschnutí aplikujte druhú vrstvu pomocou hladidla a pri aplikovaní vytvárajte rotácie v protiľahlých smeroch, čím dôjde k vytvoreniu efektu.Aplikácia štetkou:Na pripravený podklad aplikujte farbu štetkou nerovnomerným spôsobom pre dosiahnutie tieňovaného efektu.Po vyschnutí aplikujte štetkou ďalšiu vrstvi nerovnomerným spôsobom pohybmi v protiľahlých smeroch pre dosiahnutie mäkkého vzhľadu povrchu.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

V našej podkategórii Maliarske techniky sa prezentujeme ako komplexný zdroj informácií a návodov pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o maliarske umenie. Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o rôznych technikách a postupoch, ktoré sa používajú pri maľovaní. Naša stránka je zameraná na prezentáciu a podrobné vysvetlenie rôznych maliarskych techník. Sústredíme sa na techniky používané v tradičnom maľovaní ako olejomalba, akryl, akvarel a tempera. Okrem toho vám prinášame informácie o novších technikách, vrátane digitálneho maľovania a rôznych experimentálnych prístupoch. Pre každú maliarsku techniku sme pripravili prehľadný a podrobný návod, ktorý vám krok za krokom ukáže, ako ju použiť. V našich článkoch nájdete informácie o vhodných materiáloch a nástrojoch, potrebných farbách a technikách aplikácie. Okrem praktických návodov sme sa zamerali aj na teoretickú stránku maľovania. Vysvetlujeme, ako fungujú jednotlivé techniky a aký je ich efekt na výsledný obraz. Naším cieľom je, aby ste pochopili, ako a prečo určité techniky fungujú a vedeli ich aplikovať vo svojich vlastných dielach. Naša stránka je zaujímavá nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých maliarov. Ponúkame širokú škálu informácií a návodov na všetkých úrovních zručnosti. Bez ohľadu na to, či sa chcete naučiť základy maliarskej techniky alebo sa posunúť na vyššiu úroveň, náš web vám poskytne potrebné vedomosti a inšpiráciu. Všetky informácie na našej stránke sú prezentované v atraktívnom a prehľadnom formáte. Získate prístup k rôznym článkom, návodom a video tutoriálom. Môžete si prezrieť fotogalérie s ukážkami diel vytvorených pomocou rôznych maliarskych techník, čo vám umožní získať predstavu o rôznorodosti a potenciáli jednotlivých techník. Veríme, že naša stránka bude vaším sprievodcom svetom maliarskych techník, kde nájdete inšpiráciu, praktické rady a všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa stali lepšími maliarmi. Takže neváhajte a navštívte nás už dnes!

Image
Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99