Riedidlá

Image
KITTFORT - Terpentínový olej 850 g
15,55 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Bezfarebná kvapalina s typickým zápachom používaná ako riedidlo do farieb.
PATTEX Chemoprén riedidlo PROFI 1L
9,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Na riedenie kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén PROFI, ak odvetraním zhustli. Na lepšiu roztierateľnosť lepidiel pri lepení nenasiakavých materiálov navzájom. Na čistenie náradia. Na predčistenie lepených miest.
PATTEX Chemoprén riedidlo PROFI 0.25L
4,60 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Na riedenie kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén PROFI, ak odvetraním zhustli. Na lepšiu roztierateľnosť lepidiel pri lepení nenasiakavých materiálov navzájom. Na čistenie náradia. Na predčistenie lepených miest.
CHEMOLAK S-6001 Synt. riedidlo 4,5L
14,20 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok na striekanie.
CHEMOLAK S-6001 Synt. riedidlo 0,4L
1,60 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok na striekanie.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 0,8L
3,20 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 10L
31,90 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6006 Riedidlo 4,5L
14,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok.
CHEMOLAK U-6051 Riedidlo 10L
37,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo do polyuretánových náterových látok.
TIKKURILA THINNER 1048 0.5L
4,20 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby Temadur.
NOVOCHEMA - Riedidlo U 6051 1 L
5,85 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo určené pre riedenie polyuretánových náterových látok - základné nátery, vrchné nátery, tmely a laky. Riedidlo sa pridáva až po natužení zmesi, postupne a za stáleho miešania.Riedidlo používajte len to náterových hmôt a v takom pomere, ako je stanovené v technickom liste výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Irrit. 2 H319Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekáraP331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; butyl-acetát.Iná nebezpečnosťNie je známa.

Riedidlá sú dôležitou súčasťou dopravného systému a slúžia primárne na riadenie premávky a zabezpečenie bezpečnosti cestnej prevádzky. Na našej webovej stránke sa venujeme podkategórii riedidiel, kde nájdete informácie o rôznych typoch a funkciách týchto zariadení. V tejto sekcii si môžete prečítať popis riedidiel a ich využitie v rôznych oblastiach. Riedidlá sa používajú nielen na cestách, ale aj na letiskách, v priemyselných zónach, parkoviskách a ďalších verejných priestoroch. Preto je dôležité mať dostatočné informácie o ich funkciách a správnom použití. V popise riedidiel sa zameriavame na ich konštrukciu, materiály, z ktorých sú vyrobené, ich tvarové a farbové označenie a samozrejme aj na ich účel. Rôzne typy riedidiel majú odlišné funkcie, napríklad usmerňovanie premávky, rozdeľovanie jazdných pruhov, signalizáciu nebezpečenstva alebo definovanie zón pre chodcov. Okrem toho ponúkame aj praktické tipy pre výber a správne umiestnenie riedidiel. Zahrňujeme tu aj bezpečnostné aspekty a ako riedidlo správne postaviť a udržiavať, aby plnilo svoju úlohu efektívne a spoľahlivo. Spolu s obrázkami a ilustráciami vám poskytujeme vizuálny náhľad, ako sa riedidlo využíva v reálnom svete. Náš cieľ je poskytnúť zrozumiteľné a užitočné informácie o riedidlách, aby ste mali lepšie porozumenie ich významu a účelu. Veríme, že tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní o výbere, umiestnení a údržbe riedidiel v rôznych situáciách. Ak vám chýba nejaká informácia alebo máte otázky týkajúce sa riedidiel, neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci vám radi pomôžu a poskytnú ďalšie informácie, aby ste mali dôveru vo vykonávanie vašich povinností spojených s riadením a bezpečnosťou cestnej premávky.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99