Samonivelačné hmoty

Image
DEN BRAVEN - Samonivelačná hmota na podlahy GARÁŽ S660 šedá 25 kg
26,29 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Samonivelačná poterová zmes s PP vláknami pre použitie do interiéru.Vďaka výbornému rozlivu dokáže vyplniť škáry okolo 2-3 mm a tiež ďalšie nerovnosti.Vhodná je pre použitie na betónové povrchy v garážach, pivniciach, skladoch, kde dochádza k strednému zaťaženiu podlahy.Má vysokú pevnosť v ťahu i tlaku a vhodná je aj na vykurované podlahy.Na hmotu je možné nanášať epoxidový náterový systém. Samonivelačná hmota neslúži ako konečná povrchová úprava a preto po jej dôkladnom uschnutí a vyzretí je potrebné aplikovať vrchný náter.Je možné ju použiť aj na nenasiakavé podklady ako súdržná a pevná dlažba na ktorú bol pred aplikáciou hmoty nanesený adhézny mostík. Spotreba: - 1,6 kg/m2Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, pevný, nosný, zbavený prachu, iných náterov, výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý a zmrznutý.Väčšie priehlbiny najskôr vyrovnajte napr. opravnou stierkou na betón.Poklad je nutné natrieť penetračným náterom Primer ALFA alebo penetračný náter S-T70.Pri podklade ako je stará dlažba je nutné naniesť adhézny mostík.AplikáciaSuchú zmes rozmiešajte s čistou vodou v stanovenom pomere (viď. obal).Namiešanú zmes je nutné spracovať najneskôr do 30 minút.Dôkladnú homogenizáciu vykonajte vretenovým miešadlom na vŕtačke pri nízkych otáčkach (max. do 500 ot./min). Po 2-3 min. miešania sa malta nechá 1 min. odstáť a môže sa ihneď spracovávať.Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 – 30 cm.Je potrebné dbať na to, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný už k položenému - rozliatemu pre zaistenie napojenia (do max. 30 minút v závislosti na teplote a vlhkosti podkladu).Pri aplikácii vykonáme kontrolu rozliatia.Čerstvo nanesený materiál sa roztiahne pomocou špachtle alebo hliníkovej laty, hladidla, tyče.Pre zvýšenie kvality povrchu použijeme ježkový valček, čím sa odstráni prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná.Tuhnúca hmota sa už nesmie riediť.Čistenie náradiaAplikačné náradie po skončení prác ihneď očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: GHS05,07 NebezpečenstvoSkin Irrit.2, H315Skin Senz.1, H317Eye Dam.1. H318Prvky označovaniaVýstražné piktogramySignálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očíBezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachuP280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliareP302 +P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.P333 +P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaníP402 Uchovávajte na suchom mieste.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpaduIná nebezpečnosťObsahuje: portlandský cement popolček z portlandského cementu
DEN BRAVEN - Samonivelačná hmota ALFA S800 šedá 25 kg
30,47 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Samonivelačná poterová zmes vytvárajúca trvale pevný s betónom zrovnateľný povrch.Vyniká revolučnou bez pieskovou receptúrou s vyrovnaním výškových rozdielov od 0 do 30 mm. Vhodná je na vyrovnanie anhydritových a betónových povrchov alebo na aplikáciu na nenasiakavé podklady ako je napr. dlažba.Vhodná je pre použitie v interiéri na stredné a vyššie zaťaženie.Má vysokú pevnosť v ťahu i tlaku a je možné ju použiť aj na vykurované podlahy.Spotreba: - 1,6 kg/m2Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, nosný, pevný, zbavený prachu, zvyškov olejov, výkvetov a nesmie byť zmrznutý.Väčšie priehlbiny pred aplikáciou hmoty vyrovnajte napr. opravnou hmotou na betón.Podklad je nutné ošetriť penetračným náterom Primer Alfa.Pri podkladu ako je stará dlažba je nutné použiť adhézny mostík.AplikáciaSuchú zmes rozmiešajte s čistou vodou v stanovenom pomere (viď obal).Namiešanú zmes je nutné spracovať najneskôr do 20 minút. Dôkladnú homogenizáciu prevediete vretenovým miešadlom na vŕtačke s nízkym počtom otáčok (do max. 500 ot./min). Po 2 až 3 min. miešania sa zmes nechá 1 min. odstáť a môže sa hneď spracovávať.Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 až 30 cm.Pre zaistenie napojenia je potrebné, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný k už položenému – rozliatemu (max. do 20 minút v závislosti od teploty a vlhkosti podkladu).Pri aplikácii vykonáme kontrolu rozlievania.Čerstvo nanesený materiál sa roztiahne pomocou stierky alebo hliníkovej laty, hladítka, tyče. Na zvýšenie kvality povrchu použijeme ježkovitý/odvzdušňovací valec, čím sa odstráni prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná (dĺžku hrotov volíme podľa hrúbky vrstvy max. 30 mm).Tuhnúca hmota sa už nesmie riediť.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: GHS05,07 NebezpečenstvoSkin Sens. 1, H317Eye Dam.1, H318Prvky označovaniaVýstražné piktogramy Signálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očíBezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachuP280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliareP312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel: 02/ 547741 66/ lekára.P302 +P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P333 +P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaníP501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpaduIná nebezpečnosť Obsahuje: portlandský cement popolček z portlandského cementu kyselina (+)-vínna

V našej ponuke nájdete samonivelačné hmoty, ktoré sú určené pre vyrovnávanie podlah v interiéroch. Tieto hmoty majú vynikajúce vlastnosti, vďaka ktorým je ich aplikácia rýchla a jednoduchá. Sú vhodné na použitie na betóne, omietkach alebo dlažbe a zabezpečia hladký a rovnomerný povrch. Samonivelačné hmoty umožňujú aj korekciu nepresností a nerovností v podloží, vďaka čomu je následná pokládka kobercov, linolea či plávajúcej podlahy jednoduchá a kvalitná. Vyberte si zo širokej ponuky samonivelačných hmôt v našom sortimente a získajte kvalitný a dlhotrvajúci výsledok pre svoj interiér.

Image
Produkty

Populárne produkty

TECTANE - Čistič palubných dosiek 400 ml
6,30 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
WC set Tube, strieborná
6,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Široká Komoda Novena
299,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Luster Orbita 1625 CZA LW1
36,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Pohovka Kair 3 Amore 19/prírodné
429,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Plyšový leopard sediaci 30 cm ECO-FRIENDLY
12,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Dve nástenné lampy Efsun čierne
83,73 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MILWAUKEE Vrták SDS-Plus MX4 22 × 200 × 250
36,64 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Zľava 11%
5-dielny obraz farebná špirála
85,44 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MP - ROZETA - HR rozety WC
15,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Extol Hadica záhradná 25m, 1"" vnútorný priemer 25mm
43,49 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kreslo SILVA Eltap Velvetmat 24 - ružová
240,70 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
OSMO Terasový olej 007 Teak bezfarebný (bez UV ochrany),5ml
2,10 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
NABBI Gonul okrúhly záhradný altánok 360x360 cm béžová
332,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Helios Spektra Premium V06-2,1L
11,03 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile