Sekundové lepidlá

Image
DEN BRAVEN - Sekundové lepidlo transparentná 0,003 kg
0,58 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Rýchloschnúce lepidlo vytvárajúce trvalo pevný spoj. Vhodné na lepenie rôznych materiálov ako tvrdého PVC, gumy, skla, či kovov vrátane ich vzájomných kombinácií. Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a prachu. Aplikácia Lepidlo nanášajte na lepenú plochu pod!ľa požiadavky celoplošne. Lepené materiály po nanesení okamžite spojte a silne stisnite. Pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá behom niekoľkých sekúnd. 
LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo 0,005 kg
7,32 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Jednozložkové sekundové tekuté lepidlo určené na domáce použitie pre lepenie materiálov: drevo, kovy, plasty, guma, kartón, papier, látky, keramika i koža.Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.Lepidlo má trojitú odolnosť:1. teplota: odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C2. voda: je vode odolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok)3. náraz: Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrchPoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy ihneď pritlačte k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.
LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty 2g + 4ml
8,46 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Dvojdielna sada obsahujúca sekundové lepidlo a aktivačné pero. Lepidlo je určené k lepeniu všetkých druhov plastov v domácnosti. Je ideálne pre ťažšie lepiteľné plasty, následne aj gumy, papier, kovy, keramiku či kožu.Doba vytvorenie pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od pokladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté,suché a blízko priliehajúce.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou alebo aktivátorom.Najprv aplikujte jeden alebo dva nátery aktivátoru na oba lepené povrchy. Uistite sa, že sú poriadne očistené všetky lepené povrchy.Bezprostredne po použití aktivátor pevne uzatvorte.Aktivátor musí zaschnúť a reagovať s povrchom po dobu 1–2 minúty.Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy k  sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30) a minimálna relatívna vlhkosť 30%.Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladné a suché miesto.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaP261 Zabráňte vdychovaniu pár.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťNespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB)

Na našom webe vám ponúkame široký výber sekundových lepidiel, a do tejto podkategórie sme zaradili tie najrýchlejšie a najefektívnejšie lepidlá na trhu. Sekundové lepidlá sú určené na okamžité spojenie rôznych materiálov a sú obľúbené v rôznych oblastiach ako napríklad remeslá, stavebníctvo, výroba, opravy alebo dokonca aj domáce použitie. V našej ponuke nájdete rôzne typy sekundových lepidiel, aby sme vyhoveli vašim konkrétnym potrebám. Máme na výber univerzálne lepidlá, ktoré zvládnu spojiť sklo, kov, drevo, plasty a ďalšie materiály. Tieto lepidlá bývajú extrémne rýchlo schnúce a zabezpečia pevný a trvácny spoj. Okrem toho nájdete v našej ponuke aj špecializované sekundové lepidlá. Napríklad lepidlá vhodné na opravu kovov a plastov, lepidlá určené na spojenie keramiky a skla, alebo aj špeciálne flexibilné lepidlá vhodné na pružné materiály. Naša podkategória sekundových lepidiel obsahuje aj lepidlá v rôznych veľkostiach a typoch balení, čo vám umožní výber presne podľa vašich potrieb. Okrem klasických tubusov ponúkame aj lepidlá vo forme pero, ktoré sú veľmi jednoduché na použitie a ideálne na presné aplikácie. Naša spoločnosť sa zameriava na kvalitné lepidlá od overených výrobcov, aby sme vám ponúkali iba tie najlepšie produkty na trhu. Dlhodobá spoľahlivosť spojov, jednoduchá aplikácia a rýchle schnutie sú hlavnými vlastnosťami našich sekundových lepidiel. Využite možnosti, ktoré vám ponúka naša podkategória sekundových lepidiel a objavte nové možnosti pre vaše projekty a opravy. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na náš zákaznícky servis, ktorý vám ochotne pomôže s výberom najvhodnejšieho sekundového lepidla pre vás.

Image
Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99