Tmely na steny a murivo

Image
Tmel Šlahaný Profi - Kittfort 250 ml
4,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Špeciálny super ľahký tmel na opravy trhlín, odpadnutých rohov v interiéri a exteriéri. Vhodnými podkladmi sú omietky, sadrokartón, murivo, drevo. Môžme ho pretierať, nesteká, nesťahuje sa. Veľmi dobre sa uhladzuje a je brúsiteľný. Odoláva pôsobeniu vody, mrazu, má veľmi dobrú priľnavosť k podkladu. Aplikácia od 1mm do 2cm v jednej vrstve. Odtieň : bielyAplikácia: špachtla, stierka, príp. rukouPovrchodné zaschnutie : 45 min. brúsiteľný po 120 minPovrchová úprava: pretierateľný po 24h bežnými náterovými hmotamiRiedidlo : vodaVýdatnosť: 100g/02m2 - 0,3m2 v jednej vrstve
DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel biela 310 ml
3,95 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel s vysokou priľnavosťou na drevo, sadrokartón, betón, murivo a pod.Tmel je antikorózny a použiteľný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.Veľmi ľahko sa nanáša, je pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.Vytvára trvalo pevný, plasto-elastický spoj.Tmel nie je vhodný na použitie na miesta zaťažené vlhkom a vodou, na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.Nepoužívajte v uzavretých konštrukciách.Použitie:+ v interiéri: oprava trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne+ tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a murivom+ tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom+ podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prestupovPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.AplikáciaVeľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70, prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.Pri rýchlom pretretí maliarskymi nátermi môže dôjsť k popraskaniu maľby v mieste tmelovej vrstvy.Preto je potrebné dbať na dôkladne zaschnutie tmelu.Čistenie náradiaPrípadné použité pracovné náradie alebo nezaschnutý tmel očistite pomocou technického benzínu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: - Výstražné upozornenia: - Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste.Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H–izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel 310 ml transparentná
6,80 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel s vysokou priľnavosťou na drevo, sadrokartón, betón, murivo a pod.Tmel je antikorózny a použiteľný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.Veľmi ľahko sa nanáša, je pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.Vytvára trvalo pevný, plasto-elastický spoj.Tmel nie je vhodný na použitie na miesta zaťažené vlhkom a vodou, na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.Nepoužívajte v uzavretých konštrukciách.Použitie:+ v interiéri: oprava trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne+ tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a murivom+ tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom+ podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prestupovPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.AplikáciaVeľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70, prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.Pri rýchlom pretretí maliarskymi nátermi môže dôjsť k popraskaniu maľby v mieste tmelovej vrstvy.Preto je potrebné dbať na dôkladne zaschnutie tmelu.Čistenie náradiaPrípadné použité pracovné náradie alebo nezaschnutý tmel očistite pomocou technického benzínu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: - Výstražné upozornenia: - Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste.Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H–izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel biela 310 ml
4,74 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel šedá 310 ml
4,74 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel hnedá 310 ml
4,74 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel cierna 310 ml
4,74 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel biela 600 ml
6,87 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel šedá 600 ml
6,87 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
PREMIUM GLET - Jemný finálny tmel 1 kg
4,05 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Premium glet je disperzná hmota na jemné vyrovnávanie povrchov stien a stropov a vyplnenie menších priehlbín a trhlín. Používa sa na stavebné podklady ako sú jemné minerálne omietky, vláknocementové, sadrokartónové a drevotrieskové dosky, betón (starý najmenej 1 mesiac), neomietnuté steny z pórobetónu.Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, nezmrznutý, bez voľných čiastočiek, zvyškov olejov a mastnoty. Odporúčame všetky podklady vopred natrieť náterom Simpra univerzálna fasádna impregnácia rozriedeným vodou v pomere 1: 1, Premium glet možno naniesť 6 hodín po naimpregnovaní podkladu pri normálnej teplote (20 ° C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (65%). Premium glet sa aplikuje v dvoch vrstvách ručne či strojovo. Interval medzi nátermi je približne 12 hodín pri normálnej teplote (20 ° C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (65%). Druhá vrstva vyrovnávacej hmoty sa aplikuje až na úplne suchú prvú vrstvu. Hrúbka jednotlivej vrstvy musí byť 1-2 mm, hrúbka dvojvrstvového nánosu potom približne 3 mm.Interval medzi nátermi je približne 12 hodín pri normálnej teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu.Spotreba: 1,5 kg/m² na dve vrsty.RUČNÁ APLIKÁCIA: Pred aplikáciou je potrebné hmotu v pôvodnom obale dobre premiešať. Vyrovnávaciu hmotu je na podklad nutné nanášať nerezovým oceľovým hladítkom, zvyšok materiálu sa odstráni taktiež oceľovým hladítkom, povrch potom ihneď jemne zahladiť. Akonáhle je prvá vrstva úplne suchá, treba naniesť druhú vrstvu vyrovnávacej hmoty, zahladiť ju a po zaschnutí obrúsiť jemným brúsnym papierom (strojové alebo ručné brúsenie, odporúčame brúsny papier č. 220) a zbaviť prachu.STROJOVÁ APLIKÁCIA: Vyrovnávaciu hmotu aplikovať strojom, dobre ju po povrchu rozotrieť a ihneď ju jemne zahladiť pomocou kovového hladítka. Aplikujú sa dve vrstvy. Pred strojovým nanášaním je možné vyrovnávaciu hmotu podľa potreby zriediť 3% vody a dobre ju premiešať.
PATTEX - Bitúmenový strešný tmel cierny 280 ml
8,63 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Bitúmenový strešný tmel určený na lepenie a opravy rôznych povrchov. Je vhodný pri oprave striech, drenážnych prvkov, komínov, pri stavbe skleníkov a pod. Chráni pred koróziou, vlhkosťou a má vynikajúce izolačné vlastnosti.Je odolný voči UV žiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému treniu, tlaku a je tixotropný tzn. nesteká zo zvislých plôch.Má dobrú priľnavosť na asfaltové lepenky, tehly, betón, olovo, zinok, dlaždice, izolačné panely, niektoré plasty atď.Môže byť použitý len na syntetické materiály bez obsahu rozpúšťadiel.Príprava podkladuŠkáry musia byť čisté, zbavené prachu a mastnoty. Povrchy môžu byť vlhké, ale v takom prípade odporúčame najprv vykonať skúšku lepivosti. Na utesňovanie rozsiahlych plôch odporúčame nanášať tesniacu hmotu vo forme pásov alebo bodov tak, aby saurýchlilo odparovanie rozpúšťadla.AplikáciaOdrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kartušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja.Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať adhézii v rohoch. Vyhladenie tmelu vykonajte pomocou drievka alebo vyhladzovacej špachtle.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 3H226 Horľavá kvapalina a pary.Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenia H226 Horľavá kvapalina a pary.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenie: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Bezpečnostné upozorneniaZneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťRozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel biela 0,3 L
3,92 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Akrylový tmel určený na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach a dreve. Je určený na vypĺňanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.Je veľmi vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu i hliníka a murivom alebo omietkou.Má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom ako sú pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón prípadne maliarske nátery a farby.zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať.Príprava podkladuPodklad musí byť zbavený substancií ako sú tuky, živice alebo prach. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, v prípade nutnosti podklad odmastite a umyte.škáry a okraje trhlín alebo prasklín očistite a rozšírte tak, aby bol ich rozmer minimálne 5 x 5 mm.AplikáciaTmel nanášajte na podklady, ktoré sú ľahko vlhké (nie mokré).Aplikujte pomocou vytláčacej pištole vytlačte do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.V priebehu 15 minút okolie škáry ľahko navlhčite čistou vodou.Stierkou namočenou vo vode, ťahom v jednom smere, odstráňte prebytočný materiál.Čerstvý tmel umyte vodou.Zatvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaLátka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácie Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1(CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy biela 400 ml
12,53 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Mimoriadne rýchloschnúci tmel na vyplnenie trhlín a dier v stenách a stropoch. Môže byť zároveň použitý aj na vyblednuté alebo zafarbené škvrny na povrchu. Je špeciálne formulovaný a rýchlo sa spája s akýmkoľvek murovacím materiálom ako je sadrokartón, cement, omietka, betón alebo drevo.Použitie špachtle sa odporúča pri rýchlom vyplňovaní trhlín predtým, ako sa plnivo zasadí.Pre štruktúrované povrchy odporúčame z blízkosti niekoľko hrubých vrstiev.Výdatnosť: -2 m2/400 mlAplikáciaSprej pred použitím pretrepte po dobu cca 3 minút.Aplikujte zo vzdialenosti 10-25 cm na opravované miesta.Medzi jednotlivými vrstvami nechajte čas schnutia 5 minút.Zväčša postačujú dva nátery, avšak ich množstvo závisí od štruktúry povrchu.Povrch je suchý na dotyk po 5 minútach a môžete ho natrieť akoukoľvek disperznou farbou na steny alebo stropy do 20 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).Aerosol 1: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229Aerosol 1: Horľavé aerosoly, Kategória 1, H222Eye Irrit. 2: Podráždenie očí, kategória 2, H319STOT SE 3: Špecifická toxicita s uspávacím účinkom a závratmi (jediné vystavenie), Kategória 3, H336Prvky označovaniaNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Výstražný piktogramVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaAerosol 1: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.STOT SE 3: H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaP102: Uchovávajte mimo dosahu detí.P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260: Nevdychujte aerosóly.P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.Dodatočná informáciaEUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208: Obsahuje 4-morpholinecarbaldehyde. Môže vyvolať ́ alergickú reakciu.Látky, ktoré sa klasifikujú: acetón (CAS: 67-64-1); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4); Bután-2-ol (CAS: 78-92-2)UFI:CEE0-E05Q-E007-125U.Iná nebezpečnosťProdukt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.DK-MAL code 3-1.
PRESTO FILLER - Vodou riediteľný tmel na steny 3 L
27,09 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Vodou riediteľný tmel určený na úplne alebo čiastočné vyrovnanie poškodených povrchov.Má plniacu schopnosť až do 4 mm bez vzniku trhlín.Špecifický je minimálnym zmrštením a dobrou priľnavosťou.Okrem vyrovnania povrchu je vhodný na plnenie otvorov, švov a upevnenie tesniacich pásikov.Vhodný je na sadrokartónové dosky, drevovláknité dosky, betón a omietnuté povrchy.Farba tmelu je blízka k bielej.Príprava podkladuNenatierané povrchy: Očistite povrchy odstránením mastnoty a nečistôt.Prach a uvoľnený materiál odstráňte čistením kefou.Predtým natierané povrchy:Predtým natreté povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu.Pred ďalším spracovaním nechajte povrch vyschnúť.Odstráňte toľko farby, koľko je možné, pomocou škrabky a brúsením povrch zmatnite.Odstráňte brúsny prach.AplikáciaPresto Filler použite na renováciu aplikovaním hladidlom.Suchý povrch prebrúste a odstráňte brúsny prach.V prípade potreby naneste ďalší náter.Utesnenie škár/prasklín:Tmel naneste na spoj s hladidlom.Tesniacu lištu ihneď zatlačte do mokrého tmelu hladidlom.Tmel rozotrite na tesniacu pásku.Vysušený povrch prebrúste a odstráňte brúsny prach.
BOSTIK PERFECT SEAL AKRYL - Akrylátový tmel mokré na mokré biela 0,3 L
5,70 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Akrylátový tesniaci tmel na rýchlu opravu škár a vyplnenie medzier, ktorý je pretierateľný ihneď po aplikácií metódou mokré na mokré.Vďaka vysokej úrovni belosti je dobrým základom pre akúkoľvek farbu.Pracuje spoločne s podkladom, je chemicky neutrálny, nekorozívny voči kovom a zachováva si elasticitu.Vhodný je na rýchle vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách či stropoch alebo na tmelenie rohov a vstavaných spojov zo sadrokartónu, ukončovacej lišty, podhľady, parapety, vstavané skrine, schodiskové konštrukcie, okenné a dverné rámy, sokle, garniže, kazety a rozety.Vhodnými podkladmi pre aplikáciu sú:- drevo a materiály na báze dreva- oceľ, kovy- betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky- stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchyVýdatnosť:- 100 ml/1m škáry s prierezom 10mm x 100mm = 100 mm2 (vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získate počet mililitrov/1m)Aplikačné náradie:- ručná alebo pneumatická pištoľPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, kompaktný, zbavený prachu, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľňujúcich sa kúskov tmelov, lepidiel, silikónov, odlupujúcich sa náterov a iných nežiadúcich nečistôt.Porézne podklady nemusia byť úplne suché.Veľmi porézne a savé povrchy, ako je sadra, pórobetón, pieskovec, by mali byť opatrené základným náterom.Za týmto účelom zrieďte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte vyššie uvedený podklad.V prípade pochybností vykonajte skúšku priľnavosti.AplikáciaOdstráňte aplikátor, odrežte hrot nad závitom, aplikátor znova nasaďte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45°na šírku spoja.Aby ste zabránili znečisteniu okolia vyplňovanej medzery, tak ju po stranách zaistite maskovacou páskou.Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja.Spoje tvarujte špachtľou.Následne namočte prst a vyhlaďte škárovaciu hmotu do 2 minút od nanesenia akrylu.Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.ČistenieNáradie ihneď po použití očistite vodou.Ruky umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.
BOSTIK PERFECT SEAL AKRYL - Rýchly výplňový akrylový tmel biela 0,28 L
4,86 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Modifikovaný, rýchlo brúsiteľný a ľahký akrylový tmel na vyplnenie škrabancov, dutín a štrbín.Je unikátnou kombináciou akrylu a tmelu, je ultraľahký a po zaschnutí dokonale biely.Je ideálny na dokončovacie práce: maľovanie, tmelenie, opravy a urgentné opravy.Má konzistenciu jemnej pasty, nesteká zo špachtle a zvislých plôch.S pomocou tmelu je možné jednorazovo vyplniť aj hlboké dutiny bez rizika prasknutia.Dokonale maľovateľný bez rizika popraskania a prefarbenia je už po 20 minútach od aplikácie.Vhodný je na vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách a stropoch, tesnenie statických spojov, sadrokartónových spojov alebo na maskovanie hláv skrutiek v sadrokartónových systémoch.Vhodnými podkladmi pre aplikáciu sú:- drevo a materiály na báze dreva- oceľ, kovy- betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky- stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchyVýdatnosť:- 100 ml/ 1m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm2 (vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získame počet ml/1 m)Spôsoby aplikácie:- ručná alebo pneumatická pištoľPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, lepidiel, odlupujúcich sa starých náterov a iných nečistôt.Porézne podklady nemusia byť úplne suché.Veľmi porézne a savé povrchy, ako je sadra, pórobetón, pieskovec je vhodné ošetriť základným náterom.Za týmto účelom zrieďte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte podklad.V prípade pochybností vykonajte skúšku priľnavosti.AplikáciaOdstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasaďte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45°na šírku spoja.Aby ste zabránili znečisteniu okolia vyplňovanej medzery zaistite ju po stranách maskovacou páskou.Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja.Spoje tvarujte špachtľou.Následne namočte prst a vyhlaďte škárovaciu hmotu do 5 minút od nanesenia akrylu.Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.ČistenieNáradie ihneď po použití očistite vodou.Ruky umyte mydlom a vodou.Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.
BOSTIK SEAL AKRYL PREMIUM - Akrylátový tesniaci tmel biela 0,28 L
3,90 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Akrylátový tesniaci tmel na konštrukčné a dekoratívne škáry okolo schodov, vnútorných parapetov, dverí, líšt, štukov, stien a stropov.Jedná sa o plastický a pružný tmel s vysokou úrovňou belosti.Je vysoko plasticko-elastický, nikdy netvrdne a zostáva extrémne odolný voči praskaniu.Má vynikajúcu priľnavosť a po zaschnutí je maľovateľný.K podkladu je neutrálny (chemicky neutrálny) a nekorozívny.Vhodný je na vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách a stropoch, tmelenie rohov a vstavaných spojov zo sadrokartónu, ukončovacej lišty, podhľady, parapety, vstavané skrine, schodiskové konštrukcie, okenné a dverné rámy, sokle, garniže, kazety alebo rozety.Tmel je možné aplikovať na:- drevo a materiály na báze dreva- oceľ, kovy- betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky- stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované alebo lakované povrchyVýdatnosť:- 100 ml/ 1m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm2 (vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získate počet ml/1 m)Spôsoby aplikácie:- ručná alebo pneumatická pištoľPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, nečistôt, špiny, mastnoty, oleja, hrdze, mazív, uvoľnených starých tmelov, lepidiel, olupujúcich sa starých náterov a iného nežiadúceho znečistenia.Veľmi porézne a savé povrchy ako je sadra, pórobetón alebo pieskovec je potrebné ošetriť základným náterom.Za týmto účelom zrieďte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte podklad.Ak máte pochybnosti, tak vykonajte skúšku kompatibility.Veľkosť spojaHĺbka spoja by mala byť vždy úmerná jeho šírke.Pre šírku škáry do 10 mm by tento pomer mal byť 1:1 (minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm).Pre škáry širšie ako 10 mm, hĺbka (mm) = (šírka [mm] / 3) + 6 mm.AplikáciaOdstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasaďte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45°na šírku spoja.Aby ste zabránili znečisteniu, tak okolie vyplňovanej medzery oblepte maskovacou páskou.Maskovaciu pásku odstráňte ihneď po vyplnení medzery.Spoje tvarujte pomocou špachtle.Následne namočte prst a vyhlaďte škárovaciu hmotu do 7 minút od nanesenia akrylu.Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.ČistenieNáradie ihneď po použití očistite vodou.Ruky si umyte mydlom a vodou.Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

Na našom webe vám ponúkame širokú škálu tmelov na steny a murivo z kategórie Tmely na steny a murivo. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby vám poskytli spoľahlivé a trvalé riešenie pre vaše stavebné projekty. Naša podkategória tmelov na steny a murivo obsahuje rôzne druhy tmelov, ktoré sú určené pre rôzne použitia a materiály. Bez ohľadu na to, či potrebujete tmel na vyplnenie puklín a trhlín, alebo na spojenie muriva, u nás nájdete ten správny produkt pre vaše potreby. Naši tmely sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zaručujú ich odolnosť a trvanlivosť. Sme si istí, že naše tmely budú účinne tesniť a zaručia, že vaše stavebné práce budú mať dlhú životnosť. Okrem toho, naše tmely sú jednoduché na aplikáciu a poskytujú minimálnu potrebu údržby. Zvolením našich tmelov môžete mať istotu, že vaše stavebné projekty budú vyzerať profesionálne a bezchybne dokončené. Pre ďalšiu pomoc a informácie o našich tmeloch na steny a murivo sa neváhajte obrátiť na náš odborný tím. Sme tu, aby sme vám pomohli vybrať ten správny tmel pre vaše konkrétne potreby. S našimi produktmi môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky vo vašich stavebných projektoch.

Image
Produkty

Populárne produkty

CD Regál Almera Š: 42 Cm Čierny
159,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Set klávesnice a myši YENKEE YKM 2008CS Combo Tribe
38,36 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Kreslo Amorino modrý/zlatý
399,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Polička na kvety liatinová, RD0120
39,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Pištoľ na keramických dlaždíc Topex
11,99 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ASIR Sada nástenných obrazov KONTINENTY 92 cm MDF
23,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
MEXEN - Flat M13 odtokový žľab 2v1 chróm 180 cm 1010180
92,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
WERA Skrutkovač Kraftform s nástrčným 6-hranom 5,0 mm
18,50 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
SOFT 5 dvojdverová komoda, borovica
86,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ADLER Legno Holzbodenseife - údržbové mydlo 1 l
15,15 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Behúň na mieru Udinese antracit - šíre 40 cm Condor Carpets
8,20 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Neapol 4726 štvorec - 400x400 cm
251,45 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Detská posteľ Tomi+M zelená 80x180
309,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Boma Trading Obrus Fleringe čierna, 85 x 85 cm
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nerezový rozdeľovač hranatý s automatickým odvzdušnením - 10 cestný
112,95 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Cestovatelský set 6 ks organizérů GAVIN modrý
10,16 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
ArtRoja Záhradné lehátko BORNEO | sivá
73,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ALFA regál so zásuvkami, dub tabaco-matera
155,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile