Zinkové farby na kov

Image
Zinga - zinková farba na galvanizáciu za studena 5 kg kovovo šedá
194,76 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Jednozložková zinková farba Zinga s 96% zinku v suchom nátere, ktorý poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém a môže byť použitý aj ako alternatíva k hot-dip galvanizácií alebo metalizácií, ako základný náter v systéme DUPLEX alebo ako obnovovací náterový systém pre hot-dip galvanizáciu alebo metalizáciu. Riedenie: - riedidlo Zingasolv Výdatnosť: - pri 60 μm - cca 3,62 m2/kg alebo 9,67 m2/L- pri 120 μm - cca 1,81 m2/kg alebo 4,83 m2/LPríprava povrchu Povrch musí byť odmastený - najlepšie je parné čistenie pri 140 bar pri 80°C. Následne opieskovať alebo otryskať na čistotu stupňa SA 2,5. Povrch musí byť bez hrdze, mastnoty, oleja, farby, soli, špiny, okoviny a inej nečistoty. Akonáhle je opieskovanie dokončené, povrch by mal byť oprášený s nekontaminovaným stlačených vzduchom podľa príslušnej normy alebo v prípade tryskania musí byť povrch vysušený nekontaminovaným vzduchom. Ďalšia metóda k získaniu čistého povrchu je vysokotlakové vodné čistenie - tento spôsob však nevytvorí drsnosť povrchu. Vysoký stupeň čistoty je potrebný, ak je Zinga aplikovaná na hot-dip galvanizáciu alebo metalizovanú vrstvu alebo ak je aplikovaná na vrstvu už existujúcej vrstvy Zingy s rozdielnym stupňom drsnosti. Drsnosť povrchu Zinga má byť aplikovaná na kovový povrch, ktorý ma stupeň drsnosti podľa štandardov ISO.Možno ho získať pieskovaním. Uistite sa , že povrch je pred opieskovaním odmastený. Aplikačná doba Zingu aplikujte čo najskôr na pripravený podklad (maximálna čakacia doba 4 hodiny). Pokaľ dôjde k znečisteniu pred náterom, povrch musí byť znova vyčistený. Metódy aplikácie zinkovej farby Prednáter: Odporúča sa použiť prednáter so štetcom na všetky ostré hrany, skrutky, matice a zvárané plochy predtým, než sa aplikuje vrstva Zingy. Miešanie: Pred aplikáciou dôkladne mechanicky premiešajte, aby sa dosiahla homogénna zmes. Po 20 minútach je nutné opäť premiešať. Čistenie náradia a zariadení: striekacie zariadenia, štetce a valčeky musia byť opláchnuté Zingasolvom pred a po použití. Nikdy nepoužívajte lakový benzín (White Spirit). Aplikácia zinkovej farbyŠtetcom a valčekom: Pre optimálne použitie je riedenie riedidlom do 5%. Prvá vrstva musí byť aplikovaná iba štetcom, nikdy nie valčekom pokiaľ chceme dôkladne vyplniť priehlbiny nerovnomerného povrch a dôkladne prekryť povrch. Striekaním - konvenčnou pištoľou:  Riedenie s väčším množstvom poskytne hladší povrch. Riedenie je optimálne do 15% v závislosti od veľkosti trysky. Striekaním - Airless: Riedenie s väčším množstvom poskytne hladší povrch. Riedenie je optimálne do 7% v závislosti od veľkosti trysky. Pretieranie zinkovej farby kompatibilným náterom Zinga môže byť pretretá širokou škálou kompatibilných náterových hmôt. Aby sa zabránilo tvorbe pľuzgierov, dierok a ďalších chýb, odporúča sa použiť techniku jemného/plného náteru. Prvá tenká súvislá vrstva umožňuje vzduchovým bublinkám ľahký prechod cez vrstvu. Tento prvý jemný náter tiež vytvára bariéru voči agresívnym rozpúšťadlám vo vrchnom nátere. Jemný náter: Aplikujte minimálne 4 hodiny po Zinga nátere suchom na dotyk. Plný náter: Aplikujte minimálne 2 hodiny po jemnom nátere suchom na dotyk. Aby sa zabránilo problémom s aplikáciou vrchných náterov, odporúčame použitie vhodného tmelu. 
ZINGA Aquazinga - dvojzložkový zinkový náter do 600°C a galvanickými vlastnosťami 5 kg kovovo šedá
165,24 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Aquazinga je dvojzložkový antikorózny systém na báze anorganického zinkového silikátu. Vďaka vysokému obsahu zinku v suchom filme (94 %), poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Aquazinga môže byť použitá ako samostatnýsystém ako alternatíva k hot-dip galvanizácií (žiarové zinkovanie ponorom v tavenine), alebo metalizácií. Aquazinga má vynikajúcu odolnosť proti oderu a je navrhnutý tak, aby odolal v agresívnom prostredí a v náročných podmienkach, vrátene vo vysokých teplotách (až do 600 °C).Zloženie: zinkový prášok, na vodnej báze anorganického zinkového silikátuHustota: 3,17 kg/dm³ (± 0,05)Obsah pevných častíc: 84 % hmotnostných (± 1 % ); 63 % objemových (± 1 %)Riedenie: neriediťBod vzplanutia: nehorľavý, na vodnej bázeDoba spracovania: 3 hodiny pri teplote 20 °C – závisí od vetrania a teplotyVOC: 0 g/lFarba: siváLesk: matnýObsah zinku: 94 % (± 2 %) hmotnostných, s čistotou 99,995 %Špeciálne vlastnosti atmosférická teplotná odolnosť suchého filmu je od -90 °C do +450 °C (až do +600 °C)pH odolnosť pri ponorení 4,5 pH – 10,5 pH (min. 12 dní po polymerizácií)vynikajúca odolnosť voči oderuvynikajúca odolnosť voči určitým chemickým látkamAPLIKAČNÉ ÚDAJEPríprava povrchuČistota povrchuPred použitím Aquazingy kovové podklady najprv odmastiť, najlepšie je parné čistenie pri 140 bar pri 80 °C. Potomopieskovať na stupeň čistoty Sa 2,5 až Sa 3 (preferované) podľa štandardov ISO 8501-1:2007 alebo na stupeň čistotypodľa štandardov SSPC-SP10 do SP5 a NACE č. 2, č.1. To znamená, že povrch musí byť bez hrdze, mastnoty, oleja, farby,soli, špiny, okoviny a inej nečistoty. Ako náhle je opieskovanie dokončené, povrch by mal byť oprášený nekontaminovaným stlačeným vzduchom podľa normy ISO 8502-3 (trieda 2).Ďalšou metódou na získanie čistého povrchu je vysokotlakové vodné čistenie na stupeň WJ1 podľa štandardov NACEč. 5. Majte však na pamäti, že táto metóda nevytvára drsnosť povrchu.Drsnosť povrchuAquazinga má byť aplikovaná na kovový povrch, ktorý má drsnosť stupeň Rz 25 do 50 μm podľa štandardov ISO8503-2:2012. Toto možno získať opieskovaním (ostrými časticami), ale nie tryskaním so sférickými časticami. Uistitesa, že povrch je pred opieskovaním odmastený.Maximálna aplikačná dobaAquazingu aplikujte čo najskôr na pripravený kovový podklad (čakacia doba max. 4 hodiny). Pokiaľ dôjde k znečisteniupred náterom, povrch musí byť znova vyčistený, ako je popísané vyššie.Podmienky okolitého prostredia počas aplikácieTeplota okolia minimum 5 °C maximum 30 °C (neaplikujte pri priamom slnku)Relatívna vlhkosť minimum 40 % maximum 90 % (neaplikujte na vlhké alebo mokré povrchy)Teplota povrchu minimum 3 °C nad teplotou rosného bodu, minimum 5 °C, maximum 25 °CPRACOVNÝ POSTUPPríprava povrchuAquazingu aplikujte na čistý povrch štetcom alebo valčekom alebo striekacou pištoľou, ale nie vysokotlakovým nástrekomMetódy aplikáciePrednáter (striping)Odporúča sa použiť lokálny náter Aquazinga so štetcom na všetky ostré hrany, skrutky, matice a zvárané plochy predtým, než aplikujete plnú vrstvu Aquazingy.Ak je prístup zložitý a ťažký, prednáter sa musí vykonávať pomocou valčeka s krátkym vlasom alebo štetcom.Ak je k dispozícií dostatočný prístup, prednáter vykonajte striekaním – znížte prietok materiálu a naneste veľmi tenkúvrstvu – približne 30 µm DFT.MiešanieMiešajte pojivo v originálnej plechovke a nalejte zinkový prášok postupne do pojiva za stáleho miešania, kým sa nezíska homogénna zmes. Odporúča sa Aquazingu po zmiešaní prefiltrovať cez 150 µm sito.Čistenie náradia a zariadeníStriekacie zariadenie, musí byť pred a po použití opláchnuté tečúcou vodou. Ak ste ukončili striekanie Aquazingou,najneskôr do 10 min. prepláchnite vodou striekacie zariadenie. V prípade, že Aquazinga vyschne vo vnútri striekaciehozariadenia a všetko sa zablokuje, dôkladne prepláchnite hydroxidom sodným (riedi sa vodou 40 g/l).Aplikácia štetcom a valčekomAquazinga je pripravená na použitie. NERIEĎTE!Druh štetca a valčeka – valček s krátkym vlasom (mohérový); priemyselný okrúhly štetecAplikácia striekaním – konvenčná pištoľRiedenie Aquazinga je pripravená na použitie. NERIEĎTE!Tlak v tryske 2 – 4 barTlak v nádobe 0,8 – 1,5 barOtvor trysky 1,2 – 1,8 mmPožiadavky na striekacie zariadenie – pri striekaní Aquazingy, je lepšie všetky filtre z pištole odstrániť aby sa zabrániloupchatiu.Striekacia pištoľ musí byť vybavená zosilnenými ihličkovými pružinami. Použite krátke rúrkyĎALŠIE INFORMÁCIEVýdatnosť a spotrebaTeoretická výdatnosť pri 60 μm DFT* 3,12 m²/kgpri 80 μm DFT 2,34 m²/kgTeoretická spotreba pri 60 μm DFT 0,32 kg/m²pri 100 μm DFT 0,43 kg/m²Praktická výdatnosť a spotreba závisí od profilu a drsnosti podkladu a od spôsobu aplikácie.*DFT – hrúbka suchého filmu.SchnutieProces schnutia Tento proces je závislý od celkovej hrúbky mokrého filmu, teploty aplikovaného povrchua okolitého vzduchu. Odporúčaná minimálna relatívna vlhkosť vzduchu je 35 %. SchnutieAquazingy by nemalo prebiehať vo vonkajšom prostredí prípadne počas schnutia má byťchránená pred dažďom.Doba schnutia (pri 80 μm DFT a teplote 20 °C a pri dobrom vetraní s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60 %)suchý na dotyk po 30 minútachsuchý na manipuláciu po 1,5 hodineDoba schnutia výrazne závisí od hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu. Zabráňte priamemu kontaktu s vodou po dobuminimálne 24 hod. Doba schnutia pred ponorením by mala byť aspoň 1 týždeň, najlepšie 2 týždne
ZINGA Zingatarfree - chemicky odolná jednozložková polyuretánová farba 1 l cierna
56,16 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Zingatarfree je jednokomponentná vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode a korózii (vďaka železitej sľude -  MIO časticiam) a taktiež vynikajúcou chemickou odolnosťou. Tieto vlastnosti robia Zingatarfree ideálnou náhradou bitúmenových náterov. Zingatarfree je odporúčaná na použitie v duplexnom systéme s produktom ZINGA na oceľové predmety ponorené, alebo vložené do zeme.Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Spotreba:pri 80 µm DFT:   8,3 m2/lit.                pri 100 µm DFT           6,6 m2/ lit.                pri 150 µm DFT           4,4 m2/ lit. 
ZINGA Zingatarfree - chemicky odolná jednozložková polyuretánová farba cierna 5 l
262,44 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Zingatarfree je jednokomponentná vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode a korózii (vďaka železitej sľude -  MIO časticiam) a taktiež vynikajúcou chemickou odolnosťou. Tieto vlastnosti robia Zingatarfree ideálnou náhradou bitúmenových náterov. Zingatarfree je odporúčaná na použitie v duplexnom systéme s produktom ZINGA na oceľové predmety ponorené, alebo vložené do zeme.Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Spotreba:pri 80 µm DFT:   8,3 m2/lit.                pri 100 µm DFT           6,6 m2/ lit.                pri 150 µm DFT           4,4 m2/ lit. 
ZINGA ZINGALU - jednozložkový ochranný náter s obsahom organického zinku 5 kg šedá s hliníkovým leskom
213,84 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
ZINGALU je jednozložková, vysokovýkonná náterová hmota s vysokým obsahom zinku. Obsahuje 90% ultračistého zinku 99,995% a 4% hliníkových vločiek v suchom filme. Hliníkové vločky poskytujú bariérovú ochranu a svetlú farbu, ktorá sa približuje farbe žiarovo pozinkovaných povrchov. Je ideálny na opravu poškodených alebo starých pozinkovaných alebo Zingou ošetrených konštrukcií. Riedenie: - ZingasolvFarba: - šedá s hliníkovým leskomLesk:- matný lesk Príprava povrchuKovový podklad musí byť najskôr odmastený, prípadne očistený horúcovodným vysokotlakovým čističom pri tlaku 140 barov.Potom by mal byť otryskaný suchým alebo mokrým procesom na stupeň čistoty Sa 2,5. Povrch musí byť bez hrdze, mastnosty, oleja, farby, solí, špiny, okoviny a iných nečistôt. Po dokončení otryskávania by mal byť povrch zbavený prachu nekontaminovaným stlačeným vzduchom. ZINGALU sa môže aplikovať na ľahkú hrdzu, ktorá sa vyskytuje v povolenom časovom limite, ale neodporúča sa pre optimálne výsledky. Ba malých alebo na nekritických plochách môže byť ZINGALU aplikovaný na povrch, ktorý je ručne pripravený na stupeň St 2. Drsnosť povrchuOdporúča sa aplikovať ZINGALU na kovový podklad, ktorý má stredný stupeň drsnosti. Pred otryskaním sa uistite, že je povrch odmastený. Vysoký stupeň drsnosti nie je potrebný, ak sa ZINGALU aplikuje na žirovo zinkované povrchy (hot-dip) majú dostatočnú drsnosť, nové žiarovo zinkované povrchy vyžadujú otryskanie alebo vhodné jemné zdrsnenie. Maximálna doba aplikácieZINGALU naneste čo najskôr na pripravený kovový podklad (odporúča sa aplikovať skôr, ako sa objaví hrdza). Ak dôjde ku kontaminácií povrchu pred aplikáciou, povrch musí byť opätovne vyčistený. Metódy aplikácie ZINGALU aplikujte na čistý povrch štetcom, valčekom, alebo konvečnou striekacou pištoľou , či airless atriekaním. Prednáter Odporúča sa použiť lokálny náter so štetcom na všetky ostré hrany, skrutky, matice a zvárané plochy predtým, než aplikujete následnú jednotnú vrstvu náteru. Miešanie Pred aplikáciou dôkladne mechanicky premiešajte, aby sa dosiahla homogénna zmes. Po 20 minútach je nutné opäť premiešať. ČisteniePred a po použití, striekacie zariadenie, štetce a valčeky musia byť opláchnuté riedidlom Zingasolv. Nikdy nepoužívajte lakový benzín - WhiteSpirit. Aplikácia štetcom a valčekom: - riedenie - pre najlepšie výsledky rieďte ZINGALU do 5%Aplikácia striekaním - konvenčná pištoľ: - riedenie - do 10% so Zingasolvom, v závislosti od veľkosti trysky, dodatočné riedenie s rovnakou veľkosťou trysky poskytne hladší povrch Aplikácia striekaním - airless pištoľ: - riedenie - do 7% Zingasolvom, v závislosti od veľkosti trysky, dodatočné riedenie s rovnakou veľkosťou trysky poskytne hladší povrch Výdatnosť a spotreba: - teoretická výdatnosť: - pri 60 µm DFT 4,26 m2/kg alebo 10,5 m2/L - pri 120 µm DFT 2,13 m2/kg alebo 5,25 m2/L - teoretická spotreba: - pri 60 µm DFT 0,26 kg/m2 alebo 0,95L/m2- pri 120 µm DFT 0,47 kg/m2 alebo 0,19 L/m2Odporúčaný systém ZINGALU sa používa len ako samostatný systém aplikovaný v maximálne 2 vrstvách, aby sa dosiahol maximálny DFT 80 až 160µm.

Zinkové farby na kov - popis Vitajte v našej podkategórii zinkových farieb na kov! Tu nájdete všetko, čo potrebujete pre ochranu a krásne dokončenie vášho kovového povrchu. Zinkové farby sú špeciálne vyvinuté pre použitie na rôznych kovových materiáloch, ako napríklad železo, oceľ, hliník a zliatiny. Naša ponuka obsahuje široký výber zinkových farieb s rôznymi vlastnosťami a farebnými odtieňmi, aby sme vyhoveli vašim špecifickým potrebám. Zinková farba je známa svojou vysokou odolnosťou voči korózii a poskytuje vynikajúcu ochranu pred rôznymi druhmi poveternostných vplyvov, ako je vlhkosť, dážď, sneh a oxidácia. Naša sortiment zahŕňa aj zinkové farby s rôznymi stupňami lesku, čo umožňuje vytvoriť výsledný vzhľad presne podľa vašich predstáv. Môžete si vybrať medzi matnými, pololesklými alebo lesklými variantami farieb na základe vášho preferovaného efektu a estetického výsledku. Naše zinkové farby sú ľahko aplikovateľné a majú vynikajúce krycie vlastnosti, čo vám ušetrí čas a námahu pri návrhu. Patria medzi nezávadné výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Okrem ochrany povrchu poskytujú aj vysokú trvanlivosť vašou kovovou konštrukciou. Pri nákupe zinkových farieb na kov v našom internetovom obchode si môžete byť istí kvalitou výrobku, rýchlym dodaním a profesionálnou zákazníckou podporou. Naši odborníci vám radi pomôžu s výberom najvhodnejšej farby a odpovedajú na vaše otázky. Vyzdvihnime vašu kovovú konštrukciu s našimi zinkovými farbami a zabezpečte jej spoľahlivú a esteticky príjemnú ochranu. Objednajte si u nás ešte dnes a získajte dokonalý vzhľad a dlhodobú ochranu pre svoje kovové povrchy!

Image
Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99