VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 5013 - kobaltová modrá 0,8 L


15,36 €
  • Na sklade

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

EAN: 8581101061807

Výrobca: Chemolak

Popis produktu

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť.
Výdatnosť:
- 12-14 m2/L
Riedenie:
- S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním)
- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% riedidla- aplikácia striekaním NT: do 10% riedidla- aplikácia striekaním VT: 0-30 riedidla
Príprava podkladu
Podklad musí byť otryskaný na čistotu Sa 2 1/2 alebo ručne upravený na čistotu St 2.Tmelenie a brúsenie vykonajte podľa potreby a požiadaviek.Po príprave podkladu aplikujte základný náter S 2000 B v 1-2 vrstvách.
Aplikácia
Po uschnutí základného náteru je možné aplikovať vrchný náter Vagona.Množstvo riedidla pridajte podľa spôsobu aplikácie.Aplikujte 1 vrstvu vrchného náteru.
Čistenie náradia
Náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo prípravkom P 8500.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2
Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
Iná nebezpečnosť
Nie je známa.

Syntetické farby na kov

V našej online ponuke syntetických farieb na kov nájdete aj podkategóriu Syntetické farby na kov. Táto skupina farieb ponúka široký výber produktov, ktoré sú špeciálne navrhnuté na natieranie a ošetrovanie kovových povrchov. Využitím syntetických farieb na kov dosiahnete nielen esteticky atraktívny vzhľad, ale aj odolnosť voči rôznym poveternostným podmienkam, korózii a iným vonkajším vplyvom. Vďaka ich jedinečnej zloženiu zabraňujú praskaniu, odlupovaniu a vytváraniu hrdze na povrchu kovu. V našej ponuke nájdete rôzne druhy syntetických farieb na kov. Máme vo vyhotovení sprej aj v nádobe, aby sme vyhoveli rôznym preferenciám našich zákazníkov. Farby sú dostupné v rôznych odtieňoch, takže si môžete vybrať presne ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám. Syntetické farby na kov sú vhodné pre rôzne použitia, ako napríklad natieranie oplotenia, brán, zábradlia, nábytku alebo rôznych kovových konštrukcií. Okrem kovu sa môžu použiť aj na iné materiály, ako je drevo alebo plasty, čo vám umožňuje vytvárať jedinečné a originálne projekty. Pri výbere farby na kov je dôležité zohľadniť aj vlastnosti jednotlivých produktov. V našej ponuke nájdete farby, ktoré sú odolné voči ultraviolentovému žiareniu, chemikáliám a opotrebeniu. Taktiež môžete vybrať farby s rôznymi lesklými efektami, ako napríklad matný, pololesklý alebo lesklý povrch. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť pri výbere syntetickej farby na kov, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis. Radi vám pomôžeme s výberom, poskytneme poradenstvo a odporučenie, aby ste dosiahli najlepší výsledok pri povrchovom ošetrení kovových materiálov. Využite výhody syntetických farieb na kov a získajte nielen ochranu, ale aj estetickú úpravu vašich kovových povrchov. Naša ponuka syntetických farieb na kov vám poskytne všetko, čo potrebujete pre kvalitné a trvanlivé ošetrenie vašich kovových materiálov.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt

Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 0,6 l 5300 - zelená stredná Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 0,6 l 5300 - zelená stredná

Vrchná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice určená na vrchné nátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.Praktik je syntetická univerzálna vrchná náterová hmota na\\r\\ndrevo a kov na báze modifikovanej alkydovej živice, určená na vrchné\\r\\nnátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.\\r\\nNáter sa vyznačuje hodvábnym leskom,

Do obchodu
Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 6050 - krémová svetlá Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 6050 - krémová svetlá

Vrchná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice určená na vrchné nátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.Praktik je syntetická univerzálna vrchná náterová hmota na\\r\\ndrevo a kov na báze modifikovanej alkydovej živice, určená na vrchné\\r\\nnátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.\\r\\nNáter sa vyznačuje hodvábnym leskom,

Do obchodu
Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 6700 - oker svetlý Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 6700 - oker svetlý

Vrchná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice určená na vrchné nátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.Praktik je syntetická univerzálna vrchná náterová hmota na\\r\\ndrevo a kov na báze modifikovanej alkydovej živice, určená na vrchné\\r\\nnátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.\\r\\nNáter sa vyznačuje hodvábnym leskom,

Do obchodu
Primalex - vrchná syntetická farba 0,75 l 2430 - hnedá Primalex - vrchná syntetická farba 0,75 l 2430 - hnedá

Primalex VRCHNÁ Syntetická FARBA lesklá je určená na vrchné nátery dreva a kovov určených pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom, je tvrdý a pritom veľmi pružný. Na vrchné nátery dreva a kovu pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Farba nie je určená na nátery povrchov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery

Do obchodu
Primalex - vrchná syntetická farba 2,5 l 1000 - biela Primalex - vrchná syntetická farba 2,5 l 1000 - biela

Primalex VRCHNÁ Syntetická FARBA lesklá je určená na vrchné nátery dreva a kovov určených pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom, je tvrdý a pritom veľmi pružný. Na vrchné nátery dreva a kovu pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Farba nie je určená na nátery povrchov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery

Do obchodu
ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 250 ml ral 5010 - tmavo modrá ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 250 ml ral 5010 - tmavo modrá

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Alkyton je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Alkyton je náterová hmota v širšej škále farebných odtieňov, ktorú je možné použiť pre náter rôznych prvkov v exteriéri - nových i skorodovaných kovov, strechy, konštrukcie, kovový nábytok,

Do obchodu
ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 750 ml ral 8001 - hnedá okrová ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 750 ml ral 8001 - hnedá okrová

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Alkyton je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Alkyton je náterová hmota v širšej škále farebných odtieňov, ktorú je možné použiť pre náter rôznych prvkov v exteriéri - nových i skorodovaných kovov, strechy, konštrukcie, kovový nábytok,

Do obchodu
ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 5 l ral 9003 - biela signálna ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 5 l ral 9003 - biela signálna

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Alkyton je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Alkyton je náterová hmota v širšej škále farebných odtieňov, ktorú je možné použiť pre náter rôznych prvkov v exteriéri - nových i skorodovaných kovov, strechy, konštrukcie, kovový nábytok,

Do obchodu
FERRO COLOR U 2066 - Syntetická farba 2v1 0,75 L 1000 - biela FERRO COLOR U 2066 - Syntetická farba 2v1 0,75 L 1000 - biela

Syntetická farba s antikoróznou ochranou, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom.Nová uretanizovaná živica použitá vo farbe prináša v porovnaní s bežnými živicami vyššiu tvrdosť náteru a dlhodobú stabilitu lesku a odtieňa aj na exponovaných miestach.Chráni podklad pred koróziou, je pružný a odoláva poveternostným vplyvom.Farba je vhodná na kovové a oceľové povrchy alebo povrchy z pozinkovaného

Do obchodu
STRECHONA 2v1 - Antikorózna farba na kovové strechy 10 kg 0111 - šedá STRECHONA 2v1 - Antikorózna farba na kovové strechy 10 kg 0111 - šedá

Alkydová antikorózna farba 2v1 , ktorá sa využíva prevažne na nové a renovačné nátery kovových plôch (železo, oceľ, zoxidovaný pozink) - strechy, brány, zábradlia, ploty, odkvapy a pod.Špeciálne živice a antikorózne pigmenty zaručujú odolnosť náteru voči pôsobeniu poveternostných vplyvov a slnečného žiarenia.Farba slúži ako základný aj vrchný náter v jednom. Výdatnosť: - 10-12 m2/L- 8-9 m2/kg Riedenie: -

Do obchodu
ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 RAL 3000 - ohnivá červená 0,25 l ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1 RAL 3000 - ohnivá červená 0,25 l

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Alkyton je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Alkyton je náterová hmota v širšej škále farebných odtieňov, ktorú je možné použiť pre náter rôznych prvkov v exteriéri - nových i skorodovaných kovov, strechy, konštrukcie, kovový nábytok,

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 4006 - dopravná purpurová 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 4006 - dopravná purpurová 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 4008 - signálna fialová 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 4008 - signálna fialová 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 6034 - pastelovotyrkysová 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 6034 - pastelovotyrkysová 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7015 - bridlicová šedá 0,8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7015 - bridlicová šedá 0,8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7042 - dopravná šedá A 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7042 - dopravná šedá A 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8015 - gaštanová hnedá 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8015 - gaštanová hnedá 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
COLORLAK PROTIREZ S2015 - Syntetická antikorózna farba 2v1 RAL 9010 - biela 0,6 L COLORLAK PROTIREZ S2015 - Syntetická antikorózna farba 2v1 RAL 9010 - biela 0,6 L

Jednovrstvová antikorózna farba vhodná pre vonkajšie aj vnútorné použitie do prostredia s nižším koróznym zaťažením. Náter ma rýchle zasychanie, výborné antikorózne vlastnosti, odolnosť voči UV a poveternosti. Farba plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby a je určená pre náter oceľových povrchov (konštrukcie, kontajnery, prepravné palety, kovové výrobky, oplotenie), kovové strechy

Do obchodu
KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 2320 - svetlohnedá 0,75 kg KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 2320 - svetlohnedá 0,75 kg

Univerzálna syntetická farba na kovové, drevené, betónové a iné minerálne podklady.Určená je pre nové, ale aj renovačné nátery čiastočne skorodovaných kovových predmetov Výdatnosť: - 10-12 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Drevená dekorácia Sane 31 x 14,5 x 11 cm, biela ,
11,49 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Banquet Chlebník Grande Glass 39 x 28,5 x 14 cm
25,99 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Keter 5 zásuviek 237007
93,49 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Kuchynská skrinka Stilo claygrey/artisan 80d 3s bb
274,00 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
ArtCam Konferenčný stolík LOTTA | 110 cm
158,00 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
5-dielny obraz strom na lúke
85,00 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Plagát s paspartou pšeničné pole
26,00 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Nočný stolík KLEOPATRA Dekorhome Sheesham
219,80 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Product Images
Zľava 10%
Kancelárska stolička Nixon Mlm-611283 sivá /svetlo sivá
143,10 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
MINES rohová sedačka, Orinoco 85/Orinoko 100 –pravý roh
657,60 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Bellatex Froté uterák tyrkysová, 30 x 50 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
EH Okrúhla krájacia a servírovacia doštička
24,49 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
MAKRO - Dekorácia-cukrík 3ks
2,30 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Aldo Dverná vchodová strieška hnedá, 100 x 200 cm
69,99 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99