VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 5013 - kobaltová modrá 0,8 L


15,36 €
  • Na sklade

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

EAN: 8581101061807

Výrobca: Chemolak

Popis produktu

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť.
Výdatnosť:
- 12-14 m2/L
Riedenie:
- S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním)
- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% riedidla- aplikácia striekaním NT: do 10% riedidla- aplikácia striekaním VT: 0-30 riedidla
Príprava podkladu
Podklad musí byť otryskaný na čistotu Sa 2 1/2 alebo ručne upravený na čistotu St 2.Tmelenie a brúsenie vykonajte podľa potreby a požiadaviek.Po príprave podkladu aplikujte základný náter S 2000 B v 1-2 vrstvách.
Aplikácia
Po uschnutí základného náteru je možné aplikovať vrchný náter Vagona.Množstvo riedidla pridajte podľa spôsobu aplikácie.Aplikujte 1 vrstvu vrchného náteru.
Čistenie náradia
Náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo prípravkom P 8500.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2
Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
Iná nebezpečnosť
Nie je známa.

Syntetické farby na kov

V našej online ponuke syntetických farieb na kov nájdete aj podkategóriu Syntetické farby na kov. Táto skupina farieb ponúka široký výber produktov, ktoré sú špeciálne navrhnuté na natieranie a ošetrovanie kovových povrchov. Využitím syntetických farieb na kov dosiahnete nielen esteticky atraktívny vzhľad, ale aj odolnosť voči rôznym poveternostným podmienkam, korózii a iným vonkajším vplyvom. Vďaka ich jedinečnej zloženiu zabraňujú praskaniu, odlupovaniu a vytváraniu hrdze na povrchu kovu. V našej ponuke nájdete rôzne druhy syntetických farieb na kov. Máme vo vyhotovení sprej aj v nádobe, aby sme vyhoveli rôznym preferenciám našich zákazníkov. Farby sú dostupné v rôznych odtieňoch, takže si môžete vybrať presne ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám. Syntetické farby na kov sú vhodné pre rôzne použitia, ako napríklad natieranie oplotenia, brán, zábradlia, nábytku alebo rôznych kovových konštrukcií. Okrem kovu sa môžu použiť aj na iné materiály, ako je drevo alebo plasty, čo vám umožňuje vytvárať jedinečné a originálne projekty. Pri výbere farby na kov je dôležité zohľadniť aj vlastnosti jednotlivých produktov. V našej ponuke nájdete farby, ktoré sú odolné voči ultraviolentovému žiareniu, chemikáliám a opotrebeniu. Taktiež môžete vybrať farby s rôznymi lesklými efektami, ako napríklad matný, pololesklý alebo lesklý povrch. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť pri výbere syntetickej farby na kov, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis. Radi vám pomôžeme s výberom, poskytneme poradenstvo a odporučenie, aby ste dosiahli najlepší výsledok pri povrchovom ošetrení kovových materiálov. Využite výhody syntetických farieb na kov a získajte nielen ochranu, ale aj estetickú úpravu vašich kovových povrchov. Naša ponuka syntetických farieb na kov vám poskytne všetko, čo potrebujete pre kvalitné a trvanlivé ošetrenie vašich kovových materiálov.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt

Praktik - základná antikorózna farba 9 l 0100 - biela Praktik - základná antikorózna farba 9 l 0100 - biela

Praktik základ je základná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice s obsahom antikorozných pigmentov, určená k základným náterom kovových materiálov v exteriéri a interiéri. Náter má veľmi dobrú priľnavosť ku kovovým povrchom, vytvára dokonalú antikoróznu ochranu a zvyšuje priľnavosť vrchného náteru.Výdatnosť na jeden náter: 9-12m2/L

Do obchodu
Primalex - vrchná syntetická farba 5 l 5400 - zelená tmavá Primalex - vrchná syntetická farba 5 l 5400 - zelená tmavá

Primalex VRCHNÁ Syntetická FARBA lesklá je určená na vrchné nátery dreva a kovov určených pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom, je tvrdý a pritom veľmi pružný. Na vrchné nátery dreva a kovu pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Farba nie je určená na nátery povrchov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery

Do obchodu
PRIMER + Rýchloschnúca základná farba šedý 5 l PRIMER + Rýchloschnúca základná farba šedý 5 l

RUST-OLEUM PRIMER + je rýchlo schnúca antikorózna základná náterová hmota.Ako spojivo sú použité modifikované alkydové živice. Výrobok obsahuje antikorózne pigmenty (neobsahuje pigmenty na báze olova a chrómu). DOPORUČENÉ POUŽITIE: RUST-OLEUM PRIMER + sa používa na nové, otrieskané alebo slabo skorodované oceľové povrchy. PRIMER + je určený predovšetkým na aplikáciu štetcom, ale môže byť nanášaný

Do obchodu
ALKYTON Kladivková farba na hrdzu 2v1 5 l kladivková - šedá ALKYTON Kladivková farba na hrdzu 2v1 5 l kladivková - šedá

Akciové balenie +33% EXTRA platí pre odtiene:- medená kladivková v balení 0,75 LFarba s kladivkovým efektom s obsahom pigmentov, ktoré chránia proti korózií. Vytvára dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom a má vysokú flexibilitu. Vhodná je pre náter kovových prvkov - kovový nábytok v exteriéri, schránka, plot a pod. Spotreba:  - cca 10,5 m2/L Riedenie:  - S 6005 Príprava povrchu  Odstráňte olej,

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 2012 - lososová oranžová 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 2012 - lososová oranžová 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 3004 - purpurová červená 0,8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 3004 - purpurová červená 0,8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 5010 - enciánová modrá 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 5010 - enciánová modrá 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 6016 - tyrkysová zelená 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 6016 - tyrkysová zelená 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 6024 - dopravná zelená 0,8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 6024 - dopravná zelená 0,8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7002 - olivová šedá 0,8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7002 - olivová šedá 0,8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7026 - žulová šedá 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7026 - žulová šedá 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7030 - kamenná šedá 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7030 - kamenná šedá 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8007 - žltohnedá svetlá 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8007 - žltohnedá svetlá 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
COLORLAK PROTIREZ S2015 - Syntetická antikorózna farba 2v1 RAL 6002 - listová zelená 9 L COLORLAK PROTIREZ S2015 - Syntetická antikorózna farba 2v1 RAL 6002 - listová zelená 9 L

Jednovrstvová antikorózna farba vhodná pre vonkajšie aj vnútorné použitie do prostredia s nižším koróznym zaťažením. Náter ma rýchle zasychanie, výborné antikorózne vlastnosti, odolnosť voči UV a poveternosti. Farba plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby a je určená pre náter oceľových povrchov (konštrukcie, kontajnery, prepravné palety, kovové výrobky, oplotenie), kovové strechy

Do obchodu
COLORLAK SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy šedá 3,5 L COLORLAK SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy šedá 3,5 L

Syntetická antikorózna farba určená pre základné nátery ocele, ľahkých a farebných kovov napr. k povrchovej úprave karosérií, kovových konštrukcií a pod. Je vhodná pod syntetické, olejové, nitrocelulózové, nitro-kombinačné a akrylátové vrchné náterové hmoty.Nie je určená pre náter čerstvého pozinku. Výdatnosť:  - 10-12,7 m2/L Riedenie: - S 6005 (aplikácia štetcom) - C 6000 (aplikácia striekaním) Príprava

Do obchodu
KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba RAL 9003 - signálna biela 2,5 L KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba RAL 9003 - signálna biela 2,5 L

Univerzálna antikorózna farba, ktorá v sebe spája vlastnosti základného náteru, medzivrstvy a vrchného náteru.Je vhodná predovšetkým na kovové podklady v interiéri a exteriéri - konštrukcie, technologické zariadenia, brány, ploty, stĺpy a pod.Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam, dlhou životnosťou a vysokou elasticitou náteru.Použiteľná je aj na obnovu starších a čiastočne

Do obchodu
KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 2880 - tmavohnedá 10 kg KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 2880 - tmavohnedá 10 kg

Univerzálna syntetická farba na kovové, drevené, betónové a iné minerálne podklady.Určená je pre nové, ale aj renovačné nátery čiastočne skorodovaných kovových predmetov Výdatnosť: - 10-12 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred

Do obchodu
KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 5300 - svetlozelená 0,75 kg KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 5300 - svetlozelená 0,75 kg

Univerzálna syntetická farba na kovové, drevené, betónové a iné minerálne podklady.Určená je pre nové, ale aj renovačné nátery čiastočne skorodovaných kovových predmetov Výdatnosť: - 10-12 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred

Do obchodu
SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach svetlošedá (superfest) 20 kg SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach svetlošedá (superfest) 20 kg

Superfest je najkvalitnejšia základná a vrchná antikorózna náterová hmota na kov s vysokým obsahom sušiny. Náterový film je odolný, pružný s dlhou životnosťou, s UV absorbérom, obsahujúci efektívne inhibítory korózie. Spotreba: - cca 6-8 m2/kg v závislosti od kvality podkladu a spôsobu nanášania Riedenie: - S 6006 (striekanie - S 6001) Použitie: - vonkajšie i vnútorné nátery kovov - plechové

Do obchodu
SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1 šedá matná (superkov) 20 kg SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1 šedá matná (superkov) 20 kg

Superkov je základný i vrchný antikorózny náter na kov, plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy a pod. vystavené trvalému pôsobeniu poveternostných podmienok. Pôsobí ako kvalitný antikorózny základ a zároveň ako vrchný ochranný náter s vysokým bariérovým účinkom. Obsahuje inhibítory korózie vrátane absorbérov UV žiarenia, ktoré pôsobia proti degradácií náteru vplyvom vonkajších podmienok.  Riedenie:-

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

CD Regál Almera Š: 42 Cm Čierny
159,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Set klávesnice a myši YENKEE YKM 2008CS Combo Tribe
38,36 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Kreslo Amorino modrý/zlatý
399,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Polička na kvety liatinová, RD0120
39,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Pištoľ na keramických dlaždíc Topex
11,99 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ASIR Sada nástenných obrazov KONTINENTY 92 cm MDF
23,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
MEXEN - Flat M13 odtokový žľab 2v1 chróm 180 cm 1010180
92,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
WERA Skrutkovač Kraftform s nástrčným 6-hranom 5,0 mm
18,50 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
SOFT 5 dvojdverová komoda, borovica
86,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ADLER Legno Holzbodenseife - údržbové mydlo 1 l
15,15 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Behúň na mieru Udinese antracit - šíre 40 cm Condor Carpets
8,20 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Neapol 4726 štvorec - 400x400 cm
251,45 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Detská posteľ Tomi+M zelená 80x180
309,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Boma Trading Obrus Fleringe čierna, 85 x 85 cm
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nerezový rozdeľovač hranatý s automatickým odvzdušnením - 10 cestný
112,95 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Cestovatelský set 6 ks organizérů GAVIN modrý
10,16 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
ArtRoja Záhradné lehátko BORNEO | sivá
73,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ALFA regál so zásuvkami, dub tabaco-matera
155,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile